Statistika 1993               KŘTY BIŘMOVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ MANŽELSTVÍ Pomazání nemocných POHŘBY Změny v církvi NEDĚLNÍ MŠE Bohoslužby slova Návštěvnost Počet mší pro děti za rok Počet mší pro mládež za rok PASTORACE DOSPĚLÝCH DOSPĚLÍ KATECHIZACE DĚTÍ KATECHIZACE MLÁDEŽE SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE KATECHETÉ KNĚŽÍ JÁHNI SEMINARISTÉ Počet ŘEHOLNÍKŮ (nekněží) Počet ŘEHOLNIC Ve farnosti bydlí farář/administrátor (ano) Farnost je spravována excurrendo (ano) Počet filiálních kostelů a kaplí CHARITA Křesťanské třídy Počet křesť. zařízení pro matky a děti Počet křesťanských školních družin Počet farností Kostely a kaple
Rozloha diecéze v km2 Počet obyvatel v diecézi Katolíků v diecézi Farností celkem Exemptních farností Počet vikariátů (děkanátů) Počet kostelů a kaplí celkem   do 1 roku od 1 do 7 let od 7 do 14 let od 14 do 25 let nad 25 let CELKEM z toho biřmoval kněz CELKEM včetně nemocných z toho I. sv. přijímání do 14 let nad 14 let CELKEM z toho MEZI KATOLÍKY MIXTA RELIGIO DISPARITAS CULTUS CELKEM z toho uděleno jednotlivě společně CELKEM z toho do země kremace NÁVRATY CELKEM z toho přestup z křesť. církví VÝSTUPY Z CÍRKVE CELKEM CELKEM z toho ve farním kostele ve filiálních kostelích a kaplích Nedělní bohoslužby slova – CELKEM z toho ve farním kostele ve filiálních kostelích a kaplích Průměrná návštěva v neděli celkem z toho ve farním kostele ve filiálních kostelích a kaplích Počet připravovaných na vlastní křest na biřmování na manželství na 1.sv.zpověď a přijímání na křest dítěte JINÉ FORMY katecheze - osob: JINÉ FORMY katecheze - skupin: Společenství DOSPĚLÝCH: počet dospělých počet skupin z toho počet skupin s knězem PŘEDŠKOLNÍ DĚTI: počet dětí počet předškolních dětí v náboženství počet skupin Ve školách: počet dětí celkem počet dětí v náboženství ve škole počet skupin Na farách/jinde: počet dětí počet skupin celkem dětí celkem skupin Na stř. školách a gymnáziích: počet studentů celkem počet studentů v náboženství počet skupin Na učilištích: počet učňů celkem počet učňů v náboženství počet skupin Pracující mládež Na farách: počet mladých počet skupin celkem mladých celkem skupin Společenství mládeže: počet mladých má systematickou katechezi v tomto společenství má systematickou katechezi jinde počet skupin Počet katechetů celkem z toho pro děti školního věku pro mládež pro dospělé Počet kněží diecézních Počet kněží řeholních Počet jáhnů – kandidátů kněžství Počet jáhnů trvalých Počet seminaristů diecézních Počet seminaristů řeholních Působí ve farnosti Charita? Počet středisek pomoci Počet pracovníků Charity Počet dobrovolných pracovníků Počet klientů, kterým Charita pomohla v tomto roce Počet v necírkevních školách mateřských Počet v necírkevních školách základních Počet v necírkevních školách středních Používané kostely (kromě farního) Používané kaple Nepoužívané kostely Nepoužívané kaple
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   47 48   49 50 51 52 53 54   55 56   57   58 60 61 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Praha   2095100 597900     14         618 0   1062     1591                       0   0 0           39600                       0 0   149100 192   257800 5681 0 0       52900 951   49000 0 0 50200                 0       157       0                                          
Hradec Králové   1285600 467300     14         583 0   1 299     1 818                       0   0 526           47 140                       0 0   95 100 0   165 500 4 462 627 1 734       36 200 0   38 300 0 0 36 100                 0       206       0                                          
České Budějovice   753600 365900     11         0 0   0     0                       0   0 0           0                       0 0   57300 0   101500 5433 0 0       20300 0   22100 0 0 14100                 0       147       0                                          
Litoměřice   1367000 276000     8         325 0   256     458                       0   0 0           0                       303 15   105200 0   187100 1003 0 656       35600 0   39400 0 0 45900                 111       108       6                                          
Plzeň   704800 242700     9         236 0   151     428                       0   0 0           0                       0 0   60400 0   107100 626 83 253       22900 0   23600 10 2 23400                 0       89       14                                          
Olomouc   2671200 1320900     33         639 445   3386     8310                       92   406 1160           225400                       1305 76   221200 349   364700 19007 0 0       74200 274   157600 47 0 81200                 551       504       0                                          
Brno   1387000 746800     37         948 0   0     0                       0   0 0           0                       0 0   105000 0   184500 26154 1376 0       37500 1103   41800 0 0 36900                 367       381       104                                          
Ostrava-Opava   0 0     0         0 0   0     0                       0   0 0           0                       0 0   0 0   0 0 0 0       0 0   0 0 0 0                 0       0       0                                          
Celkem Česká provincie   6206100 1949800     56         1762 0   2768     4295                       0   0 526                                   303 15   467100 192   819000 17205 710 2643       167900 951   172400 10 2 169700                 111       707       20                                          
Celkem Moravská provincie   4058200 2067700     70         1587 445   3386     8310                       92   406 1160                                   1305 76   793300 349   549200 45161 1376 0       111700 1373   199400 47 0 118100                 918       885       104                                          
CELKEM           126         3349 445   6154     12605                       92   0 1686                                   1608 91     541     62366 2086 2643         2324     57 2                   1029       1592       124