Plenární sněm

z diskuse ve sněmovních kroužcích v plzeňské diecézi (4) – prosinec 1998

 

Téma: Sdělovací prostředky

- více využívat pokladu Katechismu a přiblížit ho různým společenstvím

- krize manželství a rodiny, východiska evangelizace od útlého věku, všestranně ji podporovat

- omezit šíření nedovolených heterosexuálních a homosexuálních partnerských svazků

- dát pojmu přátelství správný význam a vyzdvihovat jeho hodnotu

- při výchově mládeže využít zkušeností věřících nebo tolerantních učitelů

- navrátit médiím jejich pozitivní úlohu

- rozšířit slyšitelnost rádia Proglas

- zakoupit vysílací čas televize pro výše uvedené úkoly

- do této činnosti intenzivně zapojit Katolický týdeník i ostatní naše periodika

- význam povídek a inscenací, ve kterých by měli mít hlavní slovo kladní hrdinové, i kdyby se to třeba nazvalo pohádky pro dospělé

- hledat formy omezení kultu násilí, peněz, sexu, požitkářství a pohodlnosti

- mantinely politických postojů biskupů a představitelů církve

- smysl pro dialog, spolupráci a toleranci

- ekumenismus a nebezpečí věroučné laxnosti

- starost o sociálně slabé (také o osamělé staré kněze)

- naše národní minulost, podíl katolíků na ní, spravedlivé hodnocení

- svoboda a její meze

- důvěra v pomoc Ducha svatého

- nepodceňovat vliv Zlého

 

Téma: Církev ve vztahu ke společnosti (směrem ven)

- církev se uzavírá před ostatní společností, přežívá vidění my dobří-oni zlí, církev se o problémy společnosti nezajímá (reaguje pozdě, neefektivně) a diví se, že se společnost nezajímá o ni

- církev nemá jasně stanovené ideály (není čitelná) - pro většinu společnosti je problém církve identický s problémem církevního majetku, což církev nedokázala za několik let změnit

 

Téma: Církev ve vztahu k sobě samé (směr dovnitř)

- církev nemá jasno ve svých vnitřních prioritách, zaměřuje se na svátostný servis, úkony víry jsou formalizované

- neřeší se problém vesnice, křesťanství se stává městským náboženstvím

- chybí princip solidarity