OKNO č. 5 / 1998

 

Lidé si zaslouží, aby tady kněz byl

(výňatek z rozhovoru s P. Bohumilem Měchurou)

 

Co si slibujete od sněmu?

Vyslechli jsme na schůzi referát o sněmovních kroužcích. Pak jsme uvažovali: najdeme my v našich farnostech laiky, kteří by vytvořili tento kroužek, měli v hlavě jakýsi přehled o náboženských záležitostech a žili s církví? Nemyslím jen život s naším kostelem v církevním roce, ale celkový život církve u nás. Většina kněží říkala – takové laiky nemáme. On ten sněm bude pokračovat dlouhá léta, čili se do toho mohou dostat někteří z těch, co se kolem nás začínají trochu hýbat, když jim cílevědomě dáme možnosti vzdělávat se. My jsme si řekli, že asi budeme rádi, když vytvoříme děkanský kroužek. Ani jeden neřekl: já jsem schopen několik lidí dát dohromady. Mám jednoho nebo dva v Bruntále nebo v Rýmařově… ale že by vzali v potaz situaci naší církve, otázky teologické, praktické a morální apod., a že by mohli být přínosem – to na našem malém Bruntálsku těžko. Katecheta nebo někdo, kdo má nějaké vzdělání a měl by tedy tu možnost – takových je velice málo.