Setkání – Aktuality č. 7 / 1998

 

Můžeme do toho mluvit XXVIII.

 

Na tomto místě jste si už zvykli nacházet názory a podněty čtenářů na blížící se plenární sněm katolické církve.

Text, který zveřejňujeme dnes, není názorem čtenáře, ale člověka, který se příprav sněmu bezprostředně účastní.

 

Vážení přátelé,

Obracím se na vás s prosbou o příspěvek pro připravovaný plenární sněm katolické církve v České republice, protože jsem byl v rámci pastorační komise pověřen shromáždit názory věřící i nevěřící veřejnosti na téma:

Žena, manželství a rodina, teorie a praxe katolické církve v ČR.

Smyslem příprav je sledovat otázku, jak v příslušném námětu využívá katolická církev v České republice koncilní a pokoncilní podněty, obsažené zejména v základních církevních dokumentech z druhé poloviny XX. Století, ale samozřejmě také individuální a kolektivní zkušenosti vás věřících, vždyť slovo církev neoznačuje pouze její učitelskou a pastýřskou složku, nýbrž celý Boží lid. Vítané jsou také případné připomínky těch, kdo se za člena katolické církve nepovažují.

Považuji tedy za užitečné:

1.      Pročíst si směrodatné dokumenty, které jsou dnes k dostání v češtině, jako je v první řadě koncilní dokument Gaudium et spes (O církvi v dnešním světě), dále pokoncilní dokument k tématu žena Mulieris dignitatem (O důstojnosti ženy) a k tématům manželství a rodiny Familiaris consortio (Rodinné společenství).

2.      Konstatovat cenné myšlenky, obsažené v uvedených textech, které už byly v našich podmínkách před a hlavně po listopadu 1989 využity a co jsme k vlastní škodě zatím zanedbali.

3.      Upozornit na palčivé otázky týkající se uvedených námětů, jak je z vlastní praxe prožíváte nebo znáte ze zkušenosti druhých.

4.      Seznámit s mým dotazem své známé a povzbudit je k příspěvku.

5.      Připomenout, že váš příspěvek může být anonymní, není naprosto nutné se pod něj podepsat. Žádoucí je pouze základní osobní charakteristika muž – žena, svobodný – ženatý, otec – matka, věk mladý – střední – vyšší.

6.      Stanovit uzávěrku do poloviny května, dodejte tedy prosím své poznámky písemně do 15. května.

 

Jiří Skoblík