Babyka, prosinec 1998, č. 23

 

Problém hierarchie. Co je to církevní hierarchie? Může jí odcizený svět pochopit, ba dokonce přijmout?

Ano, avšak za předpokladu, že přesvědčivými skutky ukáže, že je zde k službě. Církev se musí vždy a za včas postavit proti zlému, a to s velkou otevřeností. Naši biskupové by měli okamžitě a citlivě reagovat na události a vyslovit k nim názor církve.

Církev která mlčí, souhlasí se zlem.

Očekáváme vaše příspěvky čí připomínky k letos uveřejněným tématům. Uveďte prosím vždy číslo Babyky a téma. Děkujeme - redakce Babyky.