Jan Graubner, (Katechetický věstník č. 9, ročník 1997/98)

Přátelé,
církev v naší zemi prožívá přípravu na sněm. V minulých dnech jsme četli o výzvě k zakládání sněmovních kroužků. Někteří katecheté se ptají, jestli mají sami být iniciátory kroužků nebo tvořit kroužky katechetů. Na to odpovídám: obojí.

Ale nejprve je třeba říci, že nám nejde o samoúčelné organizování. Zkušenost ukazuje, že společenství církve dovedou oživovat malá společenství, v nichž se žije evangelium a jeden druhým se povzbuzuje, společně vydávají svědectví, jsou prostředím, v němž mohou nacházet svůj domov ti, kteří byli osloveni Pánem. Řadu různých společenství již máme, ať už mezi mládeží, rodinami, různými hnutími a bratrstvy. I sami katecheté se mají scházet podle pokynů různých diecézí. Mnozí máte dobré zkušenosti. Prožíváte nejen duchovní povzbuzení, ale společně rostete i v odbornosti svého poslání.

V tom smyslu by každé společenství katechetů mohlo být ohlášeno také jako sněmovní kroužek, který dostane sněmovní materiály. Nemělo by jít o nějakou práci navíc, ale spíše o společné úsilí - v tomto případě katechetů - o oživení církve. Sami cítíte, že existují různé problémy, které je třeba řešit.

Z toho pak plynou další možnosti. Nejednou vidíte, že by pomohlo dětem, které katechizujete, kdyby měli společenství i jejich rodiče. Možná je konkrétní možnost vzniku kroužku rodičů, který může animovat katecheta. Sněmovní proces pak může takový kroužek formovat v živé společenství, které samo přispěje k řešení některých otázek života církve.

Není třeba uspěchat organizování, ale rádi bychom brzy znali ty, kterým bychom mohli nabídnout materiály a společně s nimi také hledat metody práce v kroužku. Diecézní  oběžníky všech diecézí zveřejnily jména osob, které registrují zájemce. U nich také dostanete bližší informace.