Výzva k formaci sněmovních kroužků

 

Matice svatohostýnská obdržela ze Sekretariátu přípravné komise plenárního sněmu v Praze "Výzvu biskupů k formaci sněmovních kroužků". Koordinátor pastorální sekce Mons. Václav Malý, světící biskup pražský. na začátku dopisu vyslovuje přání, aby i naše sdružení (Matice svatohostýnská) přijalo výzvu biskupů k vytvoření sněmovních kroužků v rámci naší organizace.

Věřím, že oslovení členů Vašeho sdružení z Vaší strany bude ochotněji přijímáno a probudí zájem o účast na sněmovním procesu, píše na závěr biskup Malý.

Vzhledem k tomu. že na Svatém Hostýně není farnost, výbor Matice svatohostýnské vyzývá své členy, aby se zapojili do sněmovních kroužků ve svých farnostech. (red)

 

(Listy Svatohostýnské II., č. 3, str. 7, 1998)