Sněmovní kroužek

 

čeká na témata, která mají být k dispozici do konce roku.

Předpokládáme, že se hned po novém roce začneme pravidelně scházet a diskutovat o předložených tématech budoucího sněmu katolické církve.

Po počátečním váhání i ze strany biskupů se sněmovní aktivity začínají rozvíjet. V Katolickém týdeníku již vyjde 2. část materiálu o sněmu od pana kardinála Vlka a další metodické a pomocné materiály budou k dispozici v nejbližších měsících.

V naší diecézi je podle p. biskupa Malého (5.11.) již 80 sněmovních kroužků a netrpělivě čekají na startovní čáře.

 

(Prameny 5, 1998, str. 5)