ROJEK č. 11, 1998, str. 11

 

Na faře se sněmuje

 

Dne 7.10.1998 se sešel ve farní klubovně za hojné účasti věřících (asi 20) a duchovenstva (1 otec Linhart) již potřetí sněmovní kroužek. Zahájili jsme jej přečtením zápisu z kroužku minulého, na kterém se hovořilo o katolické církvi mezi ostatními křesťanskými církvemi a jehož součástí byla i zajímavá beseda s duchovními z církvi československé husitské, bratrské, českobratrské evangelické. Shodli jsme se na tom, že by bylo dobré pozvat k diskusi na některé z příštích setkání také řadové členy zmíněných církví.

Tentokrát otázka večera zněla .,MY A NEVĚŘÍCÍ". Původně jsme chtěli vyslechnout názory "zvenčí", tedy nevěřících. Ale nikomu z nich se do katolické "arény" nechtělo. Někteří ze sněmujících tedy alespoň zprostředkovaně vyslovili názory, argumenty i pocity svých nevěřících přátel na téma katolická církev.

V jejich pohledu se často objevovaly tyto výhrady a otázky: restituce církevního majetku, celibát, rozpor života církve a Bible, Jan Hus, nepřátelství mezi křesťany, zastaralost prostředků, kterými církev oslovuje dnešní lidi atd. Uznejte, že bylo o čem diskutovat. (Jak lidi přivést do církve, ale zároveň se vlezle nepodbízet a také neztratit svou tvář? Dlouhá sukně, bledá líčka, to je správná katolička? Čím jsme charakterističtí pro druhé lidi? Jací jsme doopravdy? Dokážeme pro nové příchozí vytvářet láskyplné a vstřícné společenství?)…

Přijďte si povídat, ptát se i hledat odpovědi do farního sněmovního kroužku! Ten další se koná 11. listopadu a bude předem ohlášen při nedělních bohoslužbách.

K. V.