ROJEK č. 5 / 1998

 

Milí přátelé,

V minulém čísle ROJKU jsem zaregistroval dotaz, na který se teď pokusím odpovědět. Jeden ze čtenářů se ptal, kdy se začne s přípravou sněmu v našem vikariátě nebo farnosti.

Nejdříve bych chtěl stručně uvést, že církevní sněm v Čechách je záležitost na více let a jeho cílem je uvést naplno do praktického života II. vatikánský koncil a hledat způsob, jak oslovit dnešní společnost evangeliem.

Nyní jsme v přípravné fázi, kdy se vytvářejí diskusní témata a formují se i skupinky aktivistů, kteří se začínají scházet na úrovni celostátní, na biskupstvích, vikariátech a farnostech. Také jsou zapojeni řeholníci, Charita a další.

Co se týče náchodského vikariátu (jako i ostatních), farnosti zde budou mít svého zástupce.

A co v Novém Městě? Na konci dubna se uskuteční první setkání sněmovního kroužku (asi deset lidí, kteří zastupují různé věkové kategorie i názorové směry). V budoucnu jich bude moci přibýt více podle zájmu. Budou se zde projednávat a zpracovávat jednotlivé podněty a návrhy jak vlastních aktivistů, tak i z celé farnosti, která bude oslovována anketami apod. Věřím, že pomocí k co nejširší informovanosti bude i ROJEK… Dlužno podotknout, že výsledky rokování v kroužku budou předávány jak naší farnosti, tak i vyšším orgánům, aby se vše mohlo odrazit i na jednání vlastního sněmu.

Snad ještě k obsahu diskusí: ocituji zde myšlenky z diecézního oběžníku ACTA CURIAE (3/98).

… budeme si klást mimo jiné otázky: co nás v církvi netěší, co nás v církvi naplňuje radostí… Nebudeme se ptát pouze po potřebách, ale také po impulsech a návrzích na řešení problémů. Proto se každý věřící a společenství musí ptát sebe sama: co můžeme udělat my, u nás, pro realizaci pokoncilní nauky církve? Při tomto hledání bude třeba rozlišovat mezi aktuálními a dlouhodobými záležitostmi.

Avšak na všechny je třeba hledat odpověď a nevyhýbat se nepříjemným otázkám. Při hledání je také třeba stále znovu objevovat stará a nová krystalizační centra víry a zkoumat zkušenosti i jiných církví.“

Takže toto, myslím, pro začátek stačí a věřím, že tento první příspěvek k danému tématu zdaleka není poslední.

 

 

Sněm české katolické církve očima Václava Malého

V březnovém vydání časopisu AD říká Václav Malý, biskup pražský, o připravovaném sněmu české církve:

„Sněm není něco navíc. Nedávno jsem se zúčastnil druhého setkání v Praze v kostele sv. Vojtěcha, které se týkalo sněmu české církve. Měl jsem z něho dobrý dojem. Oslovil mě zájem lidí o to, aby byli co nejvíce a co nejlépe informováni, a zároveň ochcota zapojit se do sněmovního procesu. I proto jsem rád, že se už v nejbližších dnech rozběhne příprava sněmovních kroužků na úrovni vikariátů a vzápětí na základní bázi ve farnostech.