Informace farnosti sv. Ducha č. 7 z 20. 4. 1998

 

Sněmujeme o sněmu

Ve čtvrtek 16. dubna se opět sešli členové vznikajícího sněmovního kroužku animovaného Jaromírem Matěnou. Příspěvek pro tento večer si připravil Jan Hušek: jednalo se o úvod do problematiky II. vatikánského koncilu nad knihou Otto H. Pesche, kterou jsme doporučovali v nabídce Farní knihovny v minulém čísle těchto Informací

Příští schůzka kroužku se koná ve čtvrtek 28. května u Matěnů od 19.30 hod.

Účastníci si do příště zadali dva domácí úkoly (nechť zpozorní ti z nás, kteří se schůzky neúčastnili)

1.      navrhnout název našeho sněmovního kroužku

2.      zformulovat témata, jež bychom rádi na dalších schůzkách projednávali („co mi nejvíce leží na srdci“). Písemné návrhy témat dodejte prosím do 21. května na níže uvedenou kontaktní adresu B. Klabalové, která je předá k souhrnnému zpracování P. Volkovi. Vaše stručné písemné elaboráty nejsou sice povinné, ale budou velice vítány!

Protože členové kroužku bydlí a pracují v různých farnostech, máme za to, že je pro nás nezbytná nějaká kontaktní osoba, čili neplacený informátor, kterým se stala Božena Klabalová.