Zdislava, časopis litoměřické diecéze 7-8 / 1998

 

Zasedal sekretariát Plenárního sněmu

 

Za předsednictví olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera se konalo 5. zasedání přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR (15. 6.) Mimo jiné byla řešena otázka zapojení již fungujících společenství, ústředně řízených církevních organizací, hnutí a sdružení do procesu přípravy sněmu; hovořilo se o využití jejich zkušeností a vlastní metodiky práce při zpracovávání sněmovních materiálů.

Analytická sekce sněmu začíná pracovat ve třech týmech: v týmu historického průzkumu, sociologického průzkumu a týmu pro zpracovávání výstupů ze sněmovních kroužků. Informační sekce dokončuje domovské stránky katolické církve na Internetu, kde bude také stránka plenárního sněmu, včetně možnosti zaslat příspěvky. Generální sekretář přípravné komise P. ThDr. Miloš Raban informoval o existenci neoficiální sněmovní stránky a internetového sněmovního kroužku.