Ohlédnutí za loňským rokem

 

Jako každý rok vám nyní nabízím bilanci své činnosti v uplynulém roce. Nejvýznamnějším realizovaným projektem se i letos stal Konzultační program. Možnost obrátit se na mne v rodinné, manželské či osobností krizi, s psychosomatickými, psychickými či psychickoduchovními problémy využilo celkem 43 osob. Protože se často jednalo a jedná o závažné stavy, kde je na místě opakovaná a dlouhodobější intervence, vyšplhal se celkový počet konzultací k číslu 202. Vedle toho jsem uskutečnil celkem 20 hromadných akcí, mezi které počítám přednášky věnované problematice zvládání manželských a jiných krizí, debaty na téma připravovaného sněmu, setkání animátorů sněmu, komunikační školení, pásmo Večer o víře, tradiční setkání redaktorů farních věstníků a další akce. V naší diecézi je nyní zaregistrováno celkem 82 animátorů pro 86 sněmovních kroužků, 13 kroužků na úrovni diecézních orgánů, 7 v oblasti duchovních hnutí, 53 kroužků je ve farnostech (z toho 19 v Praze), dále 3 kroužky kněžské, 7 kroužků z oblasti zájmových sdružení, 3 na církevních školách. Nové informace o vývoji příprav sněmu vám zřejmě přinesu v příštím čísle, protože na začátku února se zúčastním setkání diecézních moderátorů.