Sněmovní kroužky v naší diecézi (IKD 5/1999)

Nová internetová stránka sněmu v diecézi

Upozorňujeme, že od konce dubna je nově pro sněmovní proces v naší diecézi připravena internetová stránka. Najdete ji na adrese www.gybon.cz/~snem_hk. Doporučuji každému, kdo má zájem o dění kolem sněmu a má přístup k internetu, se na tuto stránku podívat. Už teď na ní naleznete mnohem víc informací, než kolik je možno uvést v krátké rubrice v IKD. Najdete tu dokumenty o sněmu, podklady pro sněmovní kroužky, přehled sněmovních kroužků v diecézi, články, které o sněmu vyšly v diecézi i v celostátním tisku, odpovědi na nejčastější otázky - a v neposlední řadě také možnost snadné komunikace se mnou prostřednictvím elektronické pošty. Do budoucna máme v úmyslu obsah stránky rozšířit ještě o souhrn podnětů ze sněmovních kroužků, případně o podněty každého z vás. Stránka je tu pro vás - abyste se o sněmu co nejvíce dozvěděli a abyste se na něm mohli co nejširším způsobem podílet.

Pokud se o sněm zajímáte a dosud jste s internetem nepracovali, nezoufejte a zkuste třeba internetovou kavárnu, knihovnu, informační centrum či někoho ze svých přátel. Internet je už dostupný skoro všude a naučit se jej používat není těžké, jak si můžete sami ověřit.

Stav sněmovního procesu v diecézi

V současnosti máme evidováno 67 sněmovních kroužků. Z nich víme alespoň základní informace o jejich činnosti u 34 kroužků. U ostatních 33 není zatím žádná zpětná vazba, přestože animátory kroužků, kteří se nezúčastnili setkání animátorů 27. února 1999, jsme oslovili písemně. 18 kroužků mělo podle našich současných informací tři a více setkání, 6 jedno nebo dvě, ostatních 10 "se ustavuje" nebo "vzniká".

Zápisy zatím máme od 10 animátorů, kteří vedou celkem 13 kroužků. Jedná se celkem o 28 zápisů a jeden vznikající souhrnný materiál královéhradeckého kroužku "Na cestě". Pouze 2 animátoři předávají zatím zápisy v elektronické podobě, je tu ale naděje, že tento počet může výrazně vzrůst. Některé kroužky v evidenci převzaté od dosavadního moderátora chyběly, některé další vznikají.

Výzva diecézního moderátora P. Vacka pro sněmovní kroužky

Prosím sněmovní kroužky, které dosud nejsou zaregistrovány, aby se ozvaly. Prosím kroužky, které nepracují, aby se ozvaly a zrušily svou registraci. Prosím kroužky, které pracují, aby nám posílaly zápisy. Adresa: RNDr. Jaromír Matěna, Pastorační středisko - Sněm, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové 1, e-mail rlhk@email.cz, telefon se záznamníkem 049 5063425.

Uvítali bychom, kdybyste do léta poslali souhrn podnětů z vašeho sněmovního kroužku za celou dobu jeho činnosti.

Pokud budete mít zájem, nabízíme vám možnost zveřejnit vaše podklady a podněty na internetové sněmovní stránce, kde najdete podrobnosti. Zápisy samozřejmě zveřejňovat nebudeme, mají jiný účel. Také velmi rádi otiskneme stručnou informaci o vašem kroužku a podnětech z něj ve sněmovní rubrice IKD, bude-li to možné.

Jaromír Matěna