Nejen členům sněmovních kroužků (IKD 6/1999)

V květnu se sešli moderátoři sněmu s biskupem Václavem Malým na pracovním setkání. Sociolog Dr. Prudký prohlásil: "Církevní sněm je nejvýznamnější občanská aktivita po roce 89."

Je to výrok hodný naší pozornosti. V dnešní chaotické a bezradné době se v mnoha farnostech křesťané snaží zamýšlet jak dál a co můžeme nabídnout druhým. Nejsme odkázaní jen na své síly, jsme navíc vybaveni zkušeností církve a ptáme se "Co duch praví církevním obcím" (Zj 2,7). Žádné jiné společenství nemá takovéto zázemí. Podaří-li se záměr sněmu a pohneme-li se my křesťané dopředu, můžeme ovlivňovat i okolní prostředí a společnost. Ta je ještě bezradnější než my.

Naši biskupové sněm vyhlásili a výrazně mu přejí. Uslyšíte to od nich ještě mnohokráte.

Řádové sestry pracují ve více než 100 sněmovních kroužcích.

Prosí nás o odpovědi na otázky:

1. Jak vidíte řádové sestry?

2. V čem řádové sestry zraňují ostatní lidi?

3. Jaké je poslání řeholnic?

4. Jak na vás působí jejich řádový oděv?

Od některých kněží zazněla podobná prosba:

1. Jak na vás působí osobnost kněží (životní styl, politické názory, oblékání)

2. Jsou kněží vyrovnanými osobnostmi, kterým můžete důvěřovat a nechat se od nich duchovně doprovázet?

3. Co od kněží očekáváte?

4. Jak jste spokojeni s kázáním při bohoslužbách?

Zároveň vás prosí o nefrázovité odpovědi.

Sněmovní kroužky v diecézích pracují. Někteří moderátoři shromáždili a vytiskly souhrn podnětů ze sněmovních kroužků. U nás je shromáždil Dr. Matěna.

Je to potěšující čtení, je patrné, že vám záleží na životě a budoucnosti církve. Povzbuzující je i vaše snaha řešit potřeby u vás, z vlastních sil. Časem se přesvědčíte, že i biskupství bude na některé vaše volání (jež bude moci rychle vyřešit) reagovat. To víte, posteskneme-li si, že se málo vzděláváme a začnete třeba pořádat přednášky, nejvíce bude záležet na farnících - jestli přijdou a budou mít o vzdělání zájem. Ale vy už teď patříte mezi ty, kteří se zajímají a už se u vás něco hýbe.

Prosíme vás, vyjadřujte se, ve vašich zápisech z kroužků , konkrétně, aby váš názor byl jasný pro toho, kdo jej bude číst.

Vás, kteří ještě ve sněmovních kroužcích nepracujete, zveme. Připojte se nebo si vytvořte vlastní kroužek.

Děkuji vám a zdravím vás. Ať se vám daří.

Václav Vacek, moderátor sněmu