Ave, březen 1999

 

Na dotaz (AVE 2/99 ) ohledně "testíku" sděluji:

Podle mého názoru považuji podobná cvičení za vhodné zpestření každého časopisu. V našem případě bych však dával přednost heslům z oboru víry, bible apod., protože témata z říše živočišné či rostlinné sice skýtají nepřeberné možnosti, ale nám by především mělo záležet na vzdělání z hlediska náboženského, k čemuž i podobně zaměřené testy mohou přispět.

Pokud se týká vůbec obsahu našeho informačního časopisu, považuji samozřejmě jako prvořadé zprávy z našich farností a dále zprávy o náboženském životě u nás, dotýkající se naší široké společnosti. Tedy takové informace, které ostatní sdělovací prostředky nepřinášejí nebo je záměrně zkreslují, samozřejmě v neprospěch nás věřících.

Díky proto za článek o Medžugorje, či o diskusním pořadu "Na hraně" v únorovém čísle AVE.

Připomněl bych též aktuální téma „plenární sněm“, o kterém je nutno naše věřící stále informovat. V posledním čísle Arcidiecézního zpravodaje bylo konstatováno v rubrice "Rada laiků" (Jiří Černý), že je k dnešnímu dni zaregistrováno 53 sněmovních kroužků v našich farnostech, z toho 19 v Praze. Uvážíme-li, že pražská arcidiecéze má 14 vikariátů, z toho 4 v Praze a v nich celkem 375 farností (74 v Praze), tak asi udaný počet sněmovních kroužků svědčí bud' o malém zájmu našich věřících o dění v církvi, nebo kněží své věřící nedostatečně informují a málo vybízejí ke spolupráci. Když před rokem byli naši věřící informováni o zakládání sněmovních kroužků, bylo kardinálem Miloslavem Vlkem doporučováno .jejich založení v každé farnosti, i když zřejmě všude to není asi možné. Mělo by se hodně přemýšlet a také hodně psát o tom, proč je zájem o plenární sněm naší církve tak malý: v Praze 20% a jinde pouhých 17% farností se zapojilo.

 

Ing. Roman Schmitt

 

Pozn. red.: Děkujeme za názor - (žel opět ojedinělý); ohledně "testíků" je to asi tak, že moje teologické znalosti jsou, mírně řečeno, chabé. Není pro mne problém vymyslet přírodní testík během chvíle. Test s náboženskou tématikou je daleko náročnější, a tak si to asi dost zjednodušuji. Přiznávám, že na stránkách AVE by víc "seděl" ten druhý. Budeme se snažit to víc vyvážit. Současně využívám příležitost k výzvě o spolupráci i v této rovině. Testíky (alespoň podle našich představ) by měly splňovat dva účely - pobavit a poučit. Nemělo by to být ve stylu - když to nevyplním, mám "těžký hřích". Ohledně "sněmu" - pokud vím, v našich farnostech jsou pouze dva sněmovní kroužky - v Dobřichovicích a Všenorech. V AVE byla anonce, že budeme průběžně informovat o dění tak, jak budou jednotlivé materiály k dispozici, jak se bude situace kolem vyvíjet - a to chceme dodržet. Malá účast věřících. malý zájem? To je jistě pravda, jenže - kdo brání či bránil tomu, aby vzniklo sněmovních kroužků víc? Nelze očekávat, že farář to za nás zařídí, nelze čekat, až nás vyzve, až nás povede za ruku, musíme sami chtít! Tak kde je potom problém? Na druhou stranu nelze lidi nutit do kroužků jen proto, že je to potřeba.