Ave č. 4

 

Rozhovor (výňatek)

 

AVE : Občas mezi sebou hovoříme o přípravě českého církevního sněmu. Také v KT se o něm dost píše (viz články kardinála Vlka). Názory lze zhruba rozdělit na dva tábory. Jedni sněm pokládají za důležitý a potřebný, jiní o něm pochybují a už předem ho "odepisují". Jak vnímáš potřebu sněmu Ty?

S. T.: Oba názory mají své opodstatnění. Sněm je určitě důležitý a potřebný. Má-li však být skutečným a církevním sněmem se širokou účastí laiků, měli bychom o sněmu a o jeho přípravě více vědět, měla by se konat setkání kněží s laiky k jednotlivým okruhům problémů. Ti aktivnější z nás, kteří se pohybují v okruhu biskupů a arcidiecézních pastoračních středisek, jsou možná informováni a spokojeni Já osobně jsem viděl pouze výzvu k zaslání podnětů k jednomu tématu v kostele na nástěnce. Obávám se, že snaha o zapojení laiků není moc velká.

 

 

Z farností

Plenární sněm - sněmovní kroužky

V AVE jsme avizovali, že budeme informovat o dění kolem chystaného církevního sněmu. Sama tato informace může svádět k dojmu, že stačí celý tento - pro naši církev tak důležitý proces - jen jaksi zpovzdálí sledovat, tu a tam si něm případně něco přečíst...

Jde však o něco jiného Biskupové nás vyzývají přímo k aktivní účasti - k zakládání sněmovních kroužků v našich farnostech.

Je bohužel pravda, že o této tak významné události se v našich kostelích vůbec nemluví (viz příspěvek R. Schmitta v minulém čísle AVE). Přitom náš přístup k věci je de facto i signálem k našim pastýřům a obrazem o tom, jak hodně nám záleží na budoucnosti české církve. Je třeba si uvědomit, že možnost, která se nám dnes nabízí, se hned tak opakovat nebude, a že (a to je důležité), máme možnost do věcí zasahovat jen prostřednictvím sněmovních kroužků. Kdo se domnívá, že problémy sněmu budou řešeny či presentovány jinak a jinde, mýlí se.

Máme stále ještě ojedinělou šanci aktivně se zapojit do sněmovního procesu, který se už rozbíhá a sněmovní kroužky už začínají pracovat

Jisté váhání a malý zájem z naší strany lze snad vysvětlit nedostatkem informací, neexistující propagací ve farnostech (podceněním celé věci), malým zájmem o katolický tisk (KT, kde se o sněmu píše relativně dost) a žel stále a všudypřítomnou pasivitou věřících.

 

Co sněmovní kroužek znamená v praxi?

Počet členů kroužku není stanoven (od - do), ale musí mít svého vedoucího - animátora. Bylo, pokud mám dobré informace, upuštěno od původního požadavku, že animátor musí mít teologické vzdělání, i když KT tuto podmínku uvádí (Perspektivy - únor). Není podmínkou, aby kroužek založil a vedl kněz, musí však o jeho existenci být informován a schválit animátora.

"Nadřízeným" animátora (vedoucího kroužku) je moderátor. V naší arcidiecézi je to pan Jiří Černý, Thákurova 3 160 00 Praha 6 - Dejvice - tel.: 02/20181588. Čili - chceme-li založit sněmovní kroužek, musíme ze svého středu zvolit animátora, (odsouhlaseného knězem) a zaregistrovat se na výše uvedenou adresu.

Animátor pak obdrží (po registraci kroužku) od p. Černého sněmovní materiály "do kroužku" pro letošní rok. Celý sněmovní proces je dlouhodobější záležitost.

Samotná práce sněmovních kroužků je rozdělena do tří etap: formační, přípravné a sněmovní. Nyní se nacházíme v první - formační fázi, která má pro letošní rok 12 setkání na téma podle materiálů.

Pro vaši informaci témata jsou dvě - A a B. A - O církvi (Lumen Gentium), B - O Bohu Otci z apoštolského listu Tertio millennio adveniente. Úkolem formační fáze je mj. naučit se pracovat (a seznámit) s dokumenty II. vatikánského koncilu. V závěru každého setkání pak členové kroužku odpovídají na otázky k danému tématu (12 setkání a téma A nebo B). Odpovědi na otázky se pak zasílají moderátorovi (p. Černý).

Na závěr tohoto příspěvku bych si dovolil ocitovat z dopisu biskupa Malého kněžím naší arcidiecéze:..." V mnohých farnostech se však o této významné činnosti naší církve neví. Není divu, neboť informací nebylo prozatím mnoho, a tak se práce ujali ti nejaktivnější. Nicméně tato historická událost je tak významná, že ovlivní naši diecézi a celou naši církev na dlouhou řadu let Proto Ti doporučuji, abys podle svých možností a situace založil sněmovní kroužek ve své farnosti, pokud se tak již nestalo... Dále zařiď publikování výzvy k formaci sněmovních kroužků ve Tvém farním věstníku a na kostelní nástěnce plakátem, který Ti zároveň přikládám..." konec citátu. V Černošicích zmíněná upoutávka už je.

Záleží teď jen na vás, jak se zmíněnou výzvou naložíte. Doplním, že ve farnostech P. Pecinovského jsou sněmovní kroužky dva (Dobřichovice a Všenory), ve farnostech P. Hlaváčka zatím žádný.

M.H.