ŠANCE S NÁZVEM PLENÁRNÍ SNĚM

 

V našem životě často záleží na úhlu pohledu, na tom, z jaké pozice se dívám na určitou věc. Plenární sněm naší české církve může být považován za ztrátu času nebo množení aktivit. Dá se však také považovat za příležitost či nabídku pro každého, kdo by chtěl více do hloubky poznat vlastní víru a krásu své církve. Sněm nám také dává prostor, abychom se vyjádřili a pomohli tak celé naší místní církvi nalézt obnovené nadšení pro Boha a její novou podobu - přitažlivou pro mnoho lidí.

 

Biskupové před časem vyzvali k zakládání sněmovních kroužků (mnohé z nich již úspěšně fungují...) dávajících prostor i mladým lidem. Právě oni jsou jistě schopní přinést do církve mnoho nových podnětů a pohledů, svých tužeb a jejich hlas tak v sněmovním ruchu nezanikne. Až sněm skončí, tito mladí lidé dozrají a jako dospělí pak budou žít z jeho závěru.

 

Co zapojení do sněmovního procesu konkrétně vyžaduje?

Většinou není třeba vytvářet novou skupinu (v případě mládeže...). Stačí využít našich společenství, která se mohou stát sněmovními kroužky. Společenství mladých lidí zašle na své diecézní centrum pro mládež jméno jednoho ze svých členů, který se stane kontaktní osobou a jistým moderátorem sněmovní skupinky. Z diecézního centra pro mládež budou těmto skupinám zasílány informace, témata a otázky. Je možné použít i připravený materiál. který obsahuje vybraná témata a otázky. Pro letošní rok se doporučuje tzv. linie B (modrý sešit) inspirovaný jubilejním rokem 2000. Účastníkům se vždy dopředu rozdá téma (jedna rozmnožená strana), na které se může každý předem připravit. Jednou za měsíc se pak společenství věnuje probrání daného tématu. Během setkání moderátor pomáhá všem, aby se mohli k otázce vyjádřit a zapisuje současně stručný souhrn odpovědí. Tento zápis pak zašle na své diecézní centrum pro mládež. Nejde zde o nějaký nadlidský úkol s velkou časovou náročností. K tomu, aby skupinka fungovala, stačí třeba i půl hodina společného zamyšlení za měsíc. Takto bude daná skupina také v častějším kontaktu se svým Diecézním centrem pro mládež a její spolupráce s ostatními se může zkvalitnit - pro dobro jejích členů i ostatních mladých lidí.

 

P. Jan Balík