KURZ PRO VEDOUCÍ

 

Jak sloužit společenství k dalšímu životu a obnově

Pod vedením: Aleše Opatrného. Katky Lachmanové. Michaela Špilara.

Hlavní témata: Život společenství. Služba těm, kdo vyžadují zvláštní péči, O bludných a dobrých cestách víry dnešních lidí.

V perspektivě připravovaného Sněmu se pokusíme společně zahledět do nitra církve a Obnovy u nás.

Určeno pro ty. kteří se starají o druhé lidi nebo s touto prací začínají.

Termín: 7. 8.-14. 8. 1999 v klášteře premonstrátů v Želivi. Cena: cca 180 Kč na den a noc.

Přihlášky s podrobnější informací u koordinátora P. Michaela Špilara

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

 

Ve dnech 17. - 22. 8. 1999 proběhne celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami. Hlavním tématem bude zodpovědnost mladých za společnost a církev.

Setkání bude předcházet I. Celostátní fórum mládeže. Zástupci diecézí, hnutí a řeholí se budou zabývat otázkami sněmu katolické církve v ČR.

Žádost o bližší informace i své připomínky adresujete na:

Sekce pro mládež při ČBK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 02/20181753 nebo P. Jan Balík tel: 02/44910469. e-mail: adcm-pha@comp.cz.