Ze života: sněmovní kroužek naší farnosti

 

V současné době se plenární sněm katolické církve v České republice nachází v době přípravy. V jednotlivých církevních institucích a pokud možno i ve farnostech jeho příprava probíhá v rámci sněmovních kroužků. Rád bych připomněl článek RNDr. Jaromíra Matěny v Perspektivách z 28. února 1999, který podle mého názoru dobře vystihuje, o co v rámci plenárního sněmu jde.

První setkání sněmovního kroužku naší farnosti proběhlo v úterý 6. dubna. Z původně zamýšlených 6 otázek k tématu "Všeobecná svátost spásy" jsme dospěli nakonec k otázce sedmé, která zněla: "Větší prezentace farnosti v rámci společnosti (města)."

Z bohaté diskuse, které se zúčastnilo všech 19 účastníků kroužku, byly zaznamenány tyto myšlenky: Nemluvme o křesťanských záležitostech pouze s a před křesťany.