Další sněmovní kroužek

 

se sejde 14. dubna 1999 v 18.45 hodin ve farní klubovně na děkanství. Budeme se ještě zamýšlet nad posláním laiků v církvi i nad tím, co my, jako Boží lid, očekáváme od svých pastýřů - biskupů, kněží, jáhnů. Také si povíme, jak se kdo vyrovnal s „domácím úkolem“: měli jsme vymyslet nějaký neotřelý způsob evangelizace či prezentace naší církve pro širokou (např. novoměstskou) veřejnost.

 

Srdečně zveme všechny zájemce!!!