Informace farnosti sv. Ducha Hradec Králové, 10. 1. 1999

 

Sněmovní kroužek „Na cestě“ o vyučování náboženství

Příští setkání sněmovního kroužku "Na cestě" se bude věnovat tématu "obsah a způsob vyučování náboženství dětí", které vyšlo v našem kroužku jako šesté nejzávažnější ze 147 hodnocených. Upozorňujeme na toto téma všechny členy našeho kroužku. Velice upřímně také chceme pozvat na tento večer všechny, kteří náboženství v našem městě vyučují, případně další kvalifikované zájemce. Prosím, abyste mi svou případnou účast pokud možno předem oznámili (tel. zam. 494/263, domů 34696). Rozhodně nemusíte mít ani v nejmenším obavy, že by šlo o nějaký frontální útok na vás. Jsem přesvědčen, že si všichni nelehké a důležité práce katechetů velice vážíme. Jak je ale vidět, řada z nás cítí, že dnes už by bylo třeba některé věci v této oblasti dělat trochu jinak - možná ani sami pořádně nevíme jak. Možná to trochu víme, každopádně bychom se nad tím rádi zamysleli. A tak cílem večera bude společné přemýšlení a hledání toho, jak by asi mohla a měla vypadat výuka dětí náboženství dnes. Setkání se koná u manželu Formánkových. Vrchlického 910 ve čtvrtek 14. ledna 1999.

 

Jaromír Matěna