Informace farnosti katedrály sv. Ducha č. 11, 25. 4. 1999

 

Co nového kolem církevního sněmu?

Pozorní čtenáři Informací si možná všimli. že zde již nenacházejí články o přípravě a průběhu plenárního sněmu. Důvod je ovšem prostý: Pozorní čtenáři IKD (Informací královéhradecké diecéze) si totiž také všimli, že se v tomto měsíčníku od února objevila nová pravidelná rubrika ke sněmu. Najdete ji na straně 5. V únorovém čísle jste si mohli přečíst, jak vlastně v současnosti probíhá sněmovní proces, v březnovém byla řeč o diecézním setkání animátorů sněmovních kroužků 27. února. V dubnovém čísle, které právě vychází, si můžete přečíst inspiraci pro sněm v článku P. Václava Vacka Skvělý učitel. Pro ty, kdo třeba IKD nečtou, jej pro tentokrát přetiskujeme.

Jaromír Matěna.