Informace farnosti katedrály sv. Ducha č. 11, 9. 5. 1999

 

Sněmovní kroužek "Na cestě“

Tentokrát jsme se 22. dubna sešli na přátelském večeru s volným programem. Hlavním cílem bylo ponechat dost prostoru k tomu. abychom si mohli také někdy jen tak popovídat, Nejprve jsme hovořili o tom. co pro nás samotné sněmovní kroužek znamená, co nám přináší a co od něj očekáváme, potom se hovor stočil k otázce, jak lidé kolem nás vnímají nás věřící i církev jako celek, případně jestli mají nějaká očekávání od církve a jaká. Možná se tím budeme po prázdninách víc zabývat.

Před dokončením je náš písemný materiál. V tuto chvíli by už měly být obodovány odpovědi na otázky: V čem vidím naději“ a „Co můžeme udělat my“ a snad ještě během května by měl být celý text dokončen.

Příští setkání sněmovního kroužku „Na cestě" se koná ve čtvrtek 20. května od 19.30 u manželů Volkových, Durychova 1385, Hradec Králové 12. telefon 5266615. Jeho tématem je „Poslání církve a úloha laiků". Na poslední setkání kroužku před prázdninami ve čtvrtek 17. června přijal pozvání pan biskup Dominik Duka.

Jaromír Matěna