Informace farnosti sv. Ducha Hradec Králové, 14. 3. 1999

 

Sněmovní kroužek „Na cestě“

25. února jsme se sešli ke kajícímu modlitebnímu shromáždění v kapli Adalbertina s vědomím, že nestačí o nedostatcích a kladech, plánech i úvahách jen hovořit, ale že s tím vším je třeba předstoupit v modlitbě před Boží tvář. Sešlo se nás tentokrát dvanáct, včetně obou kněží z naší farnosti. Rozcházeli jsme se s pocitem, že se podařilo úmysl setkání naplnit a že každému z nás společná modlitba něco přinesla.

Rozhodli jsme se naši písemně zpracovávanou „negativní i pozitivní mozaiku“ o tom, jak vnímáme dnešní církev, doplnit o třetí a poslední část. Do příštího setkání jsme si dali za úkol hledat odpovědi na otázky „V čem vidím naději“ a „Co můžeme udělat my“ a zformulovat je opět písemně formou stručných bodů. Tím by materiál, který sestavujeme, mohl nabýt ještě na jaře ucelenější podobu. Potom by mohl být k dispozici všem, kdo o něj projeví zájem.

Protože víme, že činnost našeho kroužku zajímá i další lidi z farnosti, přemýšleli jsme o tom, jak vás alespoň čas od času pozvat mezi sebe. Jako první vlaštovku vám tedy nabízíme veřejné setkání s názvem „Liberální společnost a křesťanství“. Úvodní přednášku si připraví Přemysl Volek z našeho kroužku, v druhé části bude následovat diskuse všech účastníků, tedy členů kroužku právě tak jako hostů. Srdečně vás tedy na toto setkání ve středu 24. března od 19.30 v Novém Adalbertinu zveme.

 

Jaromír Matěna