Informace farnosti sv. Ducha Hradec Králové, 28. 3. 1999

 

Další krůček sněmovního kroužku „Na cestě“

Ve středu 25. března jsme se sešli na prvním pro veřejnost otevřeném setkání kroužku. Jsem přesvědčen, že úvodní přednáška Přemysla Volka i následná diskuse nám pomohly ujasnit si základní principy společnosti, v níž nyní žijeme. Teprve, když si je uvědomíme, můžeme lépe přemýšlet, jak může vypadat naše poslání ve společnosti a jeho konkrétní podoba. Myslím, že myšlenka otevřených setkání se osvědčila, a tak vás rádi zase někdy pozveme mezi sebe. Také písemný materiál, který zpracováváme, může být po dokončení k dispozici i vám.

Další setkání členů sněmovního kroužku „Na cestě“ bude ve čtvrtek 22. dubna od 19.30 u manželů Huškových vedle katedrály, půjde o velikonoční přátelské setkání s volným programem. Můžete přinést ještě další písemné odpovědi na otázky „V čem vidím naději“ a „Co můžeme udělat my“. (Souhrn dosavadních odpovědí je možno si vyzvednout od 8. dubna.)

 

Jaromír Matěna