Informace farnosti sv. Ducha Hradec Králové, 23. 5. 1999

 

Dokument sněmovního kroužku „Na cestě“ dokončen

Dokument „Naše církev v našem zrcadle“ sněmovního kroužku „Na cestě“ je dokončen. Zájemci z naší farnosti si jej mohou půjčit ve farní knihovně, případně u členů kroužku. Bude i na internetové stránce sněmu. Z poslední části dokumentu:

 

V čem vidíme naději?

·          V Duchu svatém, který je duší církve, v Kristu, v Boží pomoci, v přítomnosti Krista v církvi, ve skutečnosti, že se k ní přiznává přes všechny její zpronevěry v evangeliu.

·          Křesťan budoucnosti bude buď mystik, nebo nebude vůbec – naději vidím v prohlubování osobního vztahu k Bohu. V práci na sobě, na živém vztahu, na odpoutání se od svého ega, nalézání a plnění Boží vůle ve vlastním životě. Nalezení Božího úmyslu o mém místě v této společnosti, v této době.

·          Že se namísto poslušnosti za každou cenu začne preferovat výchova k odpovědnému osobnímu křesťanskému svědomí založenému na osobním vztahu k Bohu.

·          V lidech, kteří budou žít zcela konkrétně svůj každodenní život z víry a jejichž vztahy, hodnoty, způsoby jednání a kultura života budou světlem druhým.

·          Že se církev vzdá svého postoje „neomylnosti“, nalezne odvahu se pravdivě podívat na vlastní dějiny a nalezne odvahu odhalit, co z tohoto negativního dědictví v ní přežívá dodnes a brání jí být solí světa.

·          Že se opustí slavománie a důraz se přenese na vnitřní duchovní život a pastoraci společnosti.

·          V prosazování partnerského dialogu jako základního komunikačního principu uvnitř církve i ve vztahu k světu.

·          Je třeba vytvořit prostor pro komunikaci, naslouchání a sdílení názorů v církvi a ve všech jejích rovinách. Nadějí je každé ohnisko, kde se tomu tak děje, každý, kdo se o to snaží.

 

Co můžeme udělat my?

·          Být lidmi víry, naděje a lásky. Mít uspořádané vztahy, hezkou rodinu, žít kultivovaný hodnotný život. Být vnitřně pravdiví. Snažit se být světlem svým životem.

·          Usilovat o vnitřní opravdovost na cestě s Kristem, nenalhávat si a provádět permanentní sebekorekci.

·          Zdárně a odpovědně vychovat své potomky. Naučit je křesťanskému stylu života ve svobodné společnosti.

 

 

Jaromír Matěna