Plenární sněm Katolické církve

 

... se v současné době dotýká života naší diecéze vznikem a prací sněmovních kroužků. Těch je v současné době zaregistrováno 29 a doufám, že začnou pracovat další.

K tomu, aby vznikl nový sněmovní kroužek, je třeba vyplnit „Návrh animátora“, tedy přihlášku animátora neboli „tahouna“ kroužku a členů kroužku, kterou podepíše a doporučí v případě farních sněmovních kroužků místní pan farář. Otec biskup v únoru znovu podpořil vznik sněmovních kroužků ve farnostech a vyzval kněze k jejich propagaci. Animátoři v této době již mají k dispozici dobře zpracované podklady pro jednotlivá setkání.

A jak sněmovní kroužky pracují? V únoru jsem rozeslal všem kroužkům dotazníky a uvedu Vám jejich výsledky a některé odpovědi. V té době bylo 25 sněmovních kroužků, odpověď jsem dostal od 11 z nich.

Položil jsem jim tyto otázky:

1.      Kolikrát se kroužek již sešel? Většinou 3-4 x

2.      Jak často se scházíte? 9 x jednou za měsíc, 1 x za 14 dní. 1 x různě

3.      Jak dlouho setkání trvá? Průměrně jednu a půl hodiny

4.      Kolik je přihlášeno členů? Ve všech kroužcích 286, z toho 137 v těch. které odpověděly

5.      Kolik členů se setkávání účastní? 101, to je 74 %

6.      Scházeli se členové vašeho kroužku již dříve v rámci nějakého společenství? 5 x ano. 3 x částečně, 3 x ne

7.      Co je náplní modlitby při vašem setkání? Modlitba za sněm. přímluvy. nešpory, atd.

8.      Z jakého materiálu vychází diskuse? Většina se drží doporučeného materiálu pro práci sněmovních kroužků s náměty ke konstituci II. Vatikánského koncilu o církvi Lumen gentium - Světlo národů.

9.      Jak posuzujete doporučený materiál? Odpovědi byly bez jediné výrazné kritiky. Materiál opravdu animátorům pomáhá.

10.  Jak probíhá komunikace? 8 x dobře, spontánně 2 x někteří se nechtějí zapojit, 1 x těžko

11.  Je výsledkem písemný zápis? 7 x ano, 2 x ne vždy, 2x ne

12.  V čem vidíte smysl a přínos vašeho kroužku? Učíme se diskusi. scházení a vzájemné poznání farníků, prohloubení víry. odhalení problémů, duchovní růst, vytváření společenství, seznámení s II. vatikánským koncilem atd.

13.  Jaké máte obtíže a problémy? 4 x málo času, málo materiálu pro členy kroužku, málo členů (1 x), náročnost (1 x), nedůvěra členů. že jejich hlas bude slyšet, nedostatek odpovědnosti za farnost a církev.

Právě k odpovědnosti za naše farnosti a za naši církev nás má sněm také přivést. Doufám, že se ve farnostech domluvíte a dáte vznik dalším sněmovním kroužkům. Těším se na spolupráci s Vámi.

 

Václav Vaněk, moderátor sněmu pro litoměřickou diecézi, Tanvaldská 51, 463 11, Liberec 30

 

Rád zašlu přihlášku a další materiály.