Setkání – Aktuality 12 / 1998

 

Sněmovní kroužky

 

Jeden bod z usnesení pastorální sekce přípravné komise plenárního sněmu byl svolat animátory v rámci každé diecéze a seznámit je se základní instrukcí pro sněmovní kroužky.

V naší diecézi se toto setkání uskutečnilo v červnu 1998. Vikariátní animátoři dostali instrukce:

·        Jak mají vznikat sněmovní kroužky

·        Jaký úkol mají plnit

·        Jak má být vybrán vedoucí kroužků

·        Jaký je jednací řád.

Do těchto kroužků má být zapojeno co nejvíce lidí, kterým leží na srdci otázky církve v dnešní společnosti. V jednotlivých farnostech jsou různé podmínky a kroužky mohou vznikat po konzultaci s duchovním správcem z přirozených, již existujících společenství nebo k tomuto účelu založených skupin.

Témat bude celá řada. V současné době se na nich intenzivně pracuje a první předlohy budou k dispozici od nového roku. Do této doby se mají od září uskutečnit tzv. „zahřívací kola“.

Vikariátní animátoři dostali do rukou program pro tato „zahřívací kola“. Úkolem je osvojit si pravidla diskuse, naučit se hovořit k tématu a umět udělat písemný závar.

V uvedeném programu jsou vybrané odstavce koncilových dokumentů. Je pochopitelné, že plodná diskuse nad sněmovními předlohami může být jedině tehdy, když známe, co říkají koncilové dokumenty. A přiznejme si, že znalost těchto dokumentů je malá.

Proto vás vyzývám, abyste se obrátili s dotazy na svého vikariátního animátora, který byl jmenován naším diecézním biskupem.

 

Jmenovaní animátoři, kteří jsou zodpovědní za koordinaci sněmovních kroužků v českobudějovické diecézi:

1.      Č. Budějovice – město: Mgr. Štěpán Hadač

2.      Č. Budějovice – venkov: P. Vladimír Vlček

3.      Jindřichův Hradec: P. Mgr. Vavřinec Skýpala

4.      Č. Krumlov: Bc. Jiřina Balková

5.      Nepomuk: P. Mgr. Jaroslav Karas

6.      Pelhřimov: P. Mgr. Jaroslav Šmejkal

7.      Písek: Josef Košatka

8.      Prachatice: P. Václav Hes

9.      Strakonice: Mgr. Josef Matějka

10.  Sušice: P. Mgr. Vítězslav Holý

11.  Tábor: Mgr. Filip Černý

12.  Teologická fakulta: P. Ing. Zdeněk Demel