Zpravodaj plzeňské diecéze 6 / 1998

 

Informace pro animátory sněmovních kroužků

 

Kandidát na animátora sněmovního kroužku ať se obrátí na kněze ve farnosti s žádostí o vyplnění formuláře „Návrh animátora sněmovního kroužku“ a ten zašle na adresu diecézního moderátora P. Jiřího Hájka, Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro. Formuláře jsou také k dispozici u P. Hájka a na biskupství v Pastoračním centru pro laiky.

V neděli 7. června 1998 od 14.30 hod. se na plzeňském biskupství uskuteční setkání animátorů sněmovních kroužků, kteří spadají do Plzně, s moderátorem P. Hájkem.