Arcidiecézní zpravodaj č. 8 / 1998

 

Sněmovní nápadník

 

Blíží se konání Plenárního sněmu, sbírají se postupně náměty k přemýšlení. Můžete je posílat i naší redakci, mohou pohnout i k přemýšlení i ostatní čtenáře.

Zdá se nám výhodnější a více povzbuzující neuveřejňovat autorovo jméno. Vaše příspěvky označujeme pořadovým číslem.

 

Proč máme poslouchat na sněmu také laiky? Říká se, že ve 20. století jsou dospělí, vyspělejší než naši předkové. Toho jsem si nevšimnul. Proč tedy chtějí do věci mluvit?

Možná proto, že učinili nějaké špatné zkušenosti s církevními úřady nebo faráři a hierarchy. Možná, že si všimli, že se dalo všelijakým omylům zabránit. Nebo si všimli nějakých nedostatečných řešení v současnosti a tuší, že by cesta mohla vésti jinudy. Proč by tedy neměl být jejich hlas slyšen?