Příprava plenárního sněmu

 

Děkuji všem, kteří zareagovali na mou výzvu a sdělili mi informace o stavu svého sněmovního kroužku. K dnešnímu dni tak učinila asi čtvrtina animátorů. Prosím tedy vás, kteří jste se mi ještě neozvali, abyste tak učinili, a to i v případě, že se nescházíte a váš kroužek zanikl. Potřebuji od vás potvrdit jméno, kontaktní adresu animátora a počet realizovaných setkání. Připomínám též výzvu k zasílání zápisů, které se letos stávají důležitým podkladem pro analytickou komisi.

Upozorňuji na skutečnost, že stále se mnou nelze komunikovat prostřednictvím e-mailu. Uváděná adresa na WWW stránkách arcibiskupství neplatí!

S předstihem připomínám setkání animátorů sněmovních kroužků naší diecéze, které je svoláno na sobotu 15. května od 9,30 do Arcibiskupského paláce.

 

Jiří Černý