Okno – květen 1999

 

Úvodem

Nemůžeme přenechávat obranu a řeč o víře na veřejnosti pouze biskupům. Zde každý křesťan přijal svou povinnost. Joachim.kardinál Meisner, arcibiskup kolínský

Sněmovní proces se začíná rozbíhat pomalu. ale jistě. Je to kvas, který se zadělal do těsta naší církve a poznenáhlu ji celou prokvasí. František V. Lobkowicz. Akta kurie 2/1999

 

Válka v Kosovu, nedůvěra v politiky a v politiku, nezaměstnanost, "Návrh Ústavy katolické církve" - český překlad předložený k diskuzi skupinou Kairos 98 - to jsou žhavá témata dneška. Jistě můžete doplnit další.

Zdá se, že těch problémů je nějak moc. Jak se v tom všem vyznat? Jeden říká to, druhý zase ono...

Jako křesťané s velikonoční nadějí v srdci i duši hledáme Boží vůli ve svém životě, odevzdáváme se jí, zvláště když nejsme schopni na některé otázky najít odpovědi. Myslíme více na druhý příchod Ježíšův, na ráj - Boží království; to nás posiluje. Ale měli bychom, dokud tady jsme, tuto naši naději projevit v našem životě zcela konkrétním způsobem.

Jedna z možností se v přípravě plenárního sněmu otvírá ve sněmovních kroužcích. Nejde jen o přijetí nějakých dokumentů biskupy na vlastním sněmu, jde o víc. Jde o obnovu základního poslání Církve, tj. lidem dnešní doby hlásat evangelium srozumitelným a přesvědčivým způsobem. To nebudeme schopni naplnit bez vlastní obnovy. Sněmování je dlouhodobý proces, který má do našich farností přinést oživení. Změny nelze dosáhnout "přes noc".

V českých a moravských diecézích vzniklo na 500 sněmovních kroužků. Na děkanstvích jsou k dispozici dva sešity: "ABC chování, jednání a komunikace" - metodická pomůcka pro moderátory a animátory sněmovních kroužků, a "Materiál pro sněmovní kroužky", který obsahuje "kuchařku" pro jednotlivá setkání. Sněmovní kroužek je možno založit i nyní. Je k tomu třeba animátor + nejméně 8 členů a vyplněná přihláška, která je k dispozici na každém farním úřadě. Členem kroužku se může stát každý zájemce o přípravu a činnost sněmu, kterému není lhostejná Církev - Tělo Kristovo.

V roce 1999 mohou sněmovní kroužky probírat buď koncilové téma "O církvi" (Lumen Gentium) nebo téma ,,O Bohu Otci" z apoštolského listu "Třetí tisíciletí přichází" (Tertio millennio adveniente); popř. obojí. Materiál předpokládá dvanáct setkání pro každé téma. Každé setkání je podrobně rozpracováno do šesti bodů, takže příprava je velmi ulehčena.

Protože jsme si vědomi. že někde nebudete schopni vytvořit kroužek pro malý počet farníků nebo z jiných důvodů, nabízíme všem, kteří budou mít zájem, vytvoření jednoho velkého sněmovního kroužku. V každém čísle Okna Vám nabídneme několik otázek probíraných na setkáních sněmovních kroužků. Budeme moc rádi, když nám do redakce pošlete Vaši odpověď na jednu či více otázek. Odpovědi zpracujeme a postupně uveřejníme jako podnět pro ostatní.

 

OTÁZKY: 1. Co v mém životě až doposud znamenala církev? 2. Co mě v církvi naplňuje radostí a co mě netěší? 3. Jak hodnotím církev v období komunistické vlády - jak u nás obstála? 4. Jak vidí církev ti, kdo žijí mimo ni? Čeho si na ní váží a čeho ne?