Biskupové rokovali o sněmu

 

Příprava Plenárního sněmu katolické církve v ČR byla tématem studijních dní České biskupské konference (ČBK) ve dnech 19.-20. května 1999 v .Praze. Biskupové diskutovali nad předlohami jednotlivých tématických okruhů, které vycházejí ze čtyř základních dokumentů 2. vatikánského koncilu: o církvi (Lumen Gentium), o liturgii (Sacrosanctum Concilium), o bibli (Dei Verbum) a o vztahu církve se světem (Gaudium et Spes). Předlohy mají zdůraznit to nové, co dokumenty 2. vatikánského koncilu obsahují.