Zpráva o průběhu voleb zástupců laiků naší arcidiecéze pro Plenární sněm katolické církve ČR

 

Za naši arcidiecézi budou na Plenárním sněmu přítomni též dva laici. Koordinátor sněmovních kroužků pražské arcidiecéze Mons.Václav Malý v dubnu letošního roku rozhodl, že voleb těchto dvou zástupců laiků se zúčastní s aktivním i pasivním volebním právem ti animátoři, kteří v roce 2001 zasílali zápisy ze setkání svých sněmovních kroužků.

V květnu obdrželo 44 animátorů, kteří splňovali toto základní kritérium, informační dopis. Ten vedle dalších organizačních informací obsahoval také tři nezbytné podmínky pro účast ve volbách, stanovené sekretářem Přípravné komise plenárního sněmu katolické církve v ČR ThDr. Ing.Milošem Rabanem:

a) schopnost a možnost bezproblémové komunikace prostřednictvím internetu po dobu dalších čtyř let

b) možnost v průběhu sněmovních let věnovat potřebný čas studiu materiálů a komunikaci s laiky naší diecéze

c) možnost uvolnit se v průběhu sněmovních let vždy na celkem zhruba deset až čtrnáct pracovních dní v roce (sedm na jaře a sedm na podzim).

Ze čtyřiceti čtyř oslovených animátorů a animátorek sněmovních kroužků se jich do vlastních voleb přihlásilo dvanáct. V sobotu 29. 6. v 10:00 hod. se všichni dostavili k volbám, které proběhly za přítomnosti Mons. Václava Malého v sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství.

Byli to: Dr. Petr Alexa; Ing. Václav Anděl CSc.; PhDr. Vácslav Babička; Prof. Ing. Ondřej Fischer DrSc.; Marie Hrnčířová; Mgr. Vladimír Koronthály; Ing. Marie Kotrbová; Mgr. Jiřina Kozojedová; MUDr. Marek Sekera; PhDr. Libuše Váňová; RNDr. Stanislav Žák CSc.

Ing. Václava Šedivého zastupoval ze závažných rodinných důvodů Stanislav Pavlík.

Po zahájení následovala časově ohraničená prezentace každého kandidáta či kandidátky, jejímž obsahem bylo seznámit přítomné se svou vizí příští sněmovní práce a se svými názory na výběr sněmovních témat.

Po krátké přestávce došlo na tajné hlasování, nejprve pro výběr dvou hlavních delegátů, v druhém kole pak jejich dvou zástupců.

Tajné hlasování dopadlo jednoznačně ve prospěch dvojice Dr. Vácslav Babička z farnosti Všeradice a Ing.Marie Kotrbová, salesiánská spolupracovnice z Prahy. Byli tedy zvoleni muž a žena, zástupce venkova i Prahy a oba dostali po šesti hlasech. Ostatní kandidáti dostali v tomto kole dva a méně hlasů, tedy naprosto jednoznačná volba. Druhé kolo dopadlo podobně, jako náhradníci byli zvoleni Ing.Václav Anděl z farnosti Mrtník a Mgr. Jiřina Kozojedová z Prahy. Oba obdrželi po pěti hlasech, další kandidát dostal čtyři hlasy, ostatní pak dva a méně hlasů. Volby zakončil Mons.Malý krátkou úvahou o významu kvalitní komunikace a požehnáním.

Zvoleným ještě jednou blahopřeji a vyprošuji hojnost požehnání.

                                                                                                          Mgr. Jiří Černý

 

Pouť sněmovních kroužků naší arcidiecéze na Svatou Horu.

 

Několikaleté úsilí přípravy na sněm prací a modlitbou ve sněmovních kroužcích chceme dovršit společnou poutí na Svatou Horu v sobotu dne 21. září 2002. Na tuto pouť srdečně zve všechny animátory a animátorky sněmovních kroužků a všechny jednotlivé členy těchto kroužků i s jejich rodinami a dětmi svatohorský farář P. Stanislav Přibyl.  Hlavním cílem je modlitební podpora blížícímu se sněmu. Program je koncipován tak, že konečný počet účastníků není třeba znát předem.

Program:          10:00 – mše sv., hlavní celebrant –  Mons.Václav Malý

                        11:15 – krátká přednáška a diskuse – Mons.Václav Malý

                        12:30 – oběd z vlastních zdrojů účastníků pouti

                        13:30 – křížová cesta v přírodě nebo řízená meditace

                        15:00 – rozloučení s Matkou Boží a prosba o požehnání pro sněm

Vyřiďte, prosím,  toto pozvání všem členům vašeho sněmovního kroužku.

           

Mgr. Jiří Černý