KT č. 10 ze dne 9. 3. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Můžeme uvést konkrétní příklady, jak média působí na život naší společnosti? Jak může každý z nás ovlivňovat působení médií na společnost? (II. část)

 

* Pozitivní ovlivňování médií: soutěže s církevními otázkami, přírodovědné pořady, které chválí Boha-Stvořitele, cestopisy o jiných kulturách, vysílání mše svaté, informace o poutích, dobré příklady z rodinného života, o misionářích, Proglas, Křesťanský magazín. Negativní ovlivnění: seriály o bohatých lidech, které zraňují chudé, stálá kritika, brutální akční filmy, nemorální mimomanželské vztahy, politické a stranické ovlivňování v debatách politiků. ČT 2 - kvalitní pořady. Je možné se k pořadům vyjádřit a písemně pochválit, aby redaktoři měli písemné ohlasy od lidí.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Snad by se dalo říci, že publicistické pořady jsou vesměs pozitivní. Lze však škodit i neúmyslně. Je třeba, aby představení navrhovali do vedoucích funkcí schopné lidi, kteří jsou hlavně důvěryhodní. A tito lidé mohou pak s větší pravděpodobností dělat hodnotné pořady. Aby je mohli dělat, musí sami dobře a hodnotně žít. Je možné dát příspěvky do některých programů, někde napsat kritiku či uspořádat petici atd. Je možné upozornit na dobré programy, a tak zajistit větší sledovanost. Vše se však odráží od toho, jaké hodnoty vyznáváme.

(ostravsko-opavská diecéze)

 

* Morálně dobré pořady upevňují morálku, dávají příklad ke konání dobra (Křesťanský magazín, adventní koncert). Pořady nižší kvality, např. nekonečné seriály o lásce a nevěře, filmy s násilím, uvádějí diváka mimo realitu, při častějším sledování přestává rozlišovat, co je dobré, a co špatné, přebírá do života věci z filmu a nepozastavuje se nad nimi. TV Nova vysílá občas zajímavé pořady např. o přírodě, naproti tomu zpravodajství je plné senzací, stejně tak další pořady, lidé neoddělují plevel a pšenici, a diváci pak mají zkreslené představy. Dobře působí třeba Ivan Hoffman. Je velice složité vystihnout správně slovy danou skutečnost (zvláště zpravodajství) - např. boj, odveta, válka proti terorismu, bylo zabito několik, hodně, málo lidí. Je to problém vypouštění neúplné informace či polopravdy mezi lidi.

(plzeňská diecéze)

 

* Bylo by dobré, aby v těch nejsledovanějších pořadech i v novinách biskupové apelovali svým jednáním na veřejnost, aby lidé na různé pořady reagovali dopisy, svou kritikou, což by mohlo ovlivnit mínění, názory, rozhled lidí v naší vlasti.

(pražská arcidiecéze)

 

* Nejrozšířenějšími sdělovacími prostředky jsou dnes bezpochyby televize, tisk, rozhlas. Jejich vliv je přímo závislý na skutečnosti, kdo je vlastní nebo provozuje. Naše společnost je silně ateistická, k náboženství nepřátelská nebo silně lhostejná. Moc se nepřemýšlí, neuvažuje, spíše se vyhledávají skandály. Komerční televize většině posluchačů vyhovuje, a proto má také největší sledovanost. Převládají kluzké a násilnické programy, senzace, laciná zábava. Podobně se chová i bulvární tisk, kde jde především o zisk. Lid to má rád. Stačí se podívat, co se čte třeba v dopravních prostředcích. Dobrou pozici by mohl mít rozhlas, ne ovšem každá stanice. Radio Proglas koná dobrou práci. Jakýmsi kritériem pro provoz je finanční zabezpečení. Podle slov jeho ředitele není právě stav nejrůžovější. Polopravdy, lži nebo záměrné zamlčování okolností, zesměšňování, a to nejen ve vztahu k víře a různým aktivitám církve. (řeckokatolický exarchát)

 

* Média chápeme jako službu, je to škola pravdy. Pomáhají lepší komunikaci mezi lidmi, ale důležité je rozlišovat. V médiích musí pracovat kompetentní lidé (studovaní).

Nejvíce nám vadí - např. oddechová hudba se v rádiu najde jen zřídka; minimum křesťanského vysílání, četby, vzdělávacích programů; mnoho rockové a metalové hudby.

Přímo konkretizovaná vysílání pro katolíky nepokryjí velké množství lidí - vhodnější by bylo ovlivnění chování lidí (pro všechny je důležitá výchova k lidskosti)! Cítíme, že veřejnost nepřeje křesťanským programům, bylo by dobré naučit lidi rozlišovat, který pořad mi škodí, a který pomáhá.

(ženské řehole)

(soj)