PLENÁRNÍ SNĚM OČIMA DELEGÁTŮ

 

DO ZAHÁJENÍ SNĚMU ZBÝVÁ ŠEST TÝDNŮ

 

 

Dnes odpovídá Karel Ženíšek

 

1. Jak byste zhodnotil přípravnou fázi sněmu?

Přípravnou fázi mohu hodnotit nejlépe jako moderátor sněmovního kroužku ve farnosti Plzeň-Lobzy. Domníváme se, že forma práce sněmovních kroužku s Tematickými pracovními materiály, které vydávala přípravná komise, byla jediná možná a funkční. Obecně se dá říci, že témata byla předkládána příliš do šířky, málo do hloubky a ne vždy korespondovala se skutečnými zájmy, problémy a tématy, kterými žije lid Boží. Některé předkládané otázky byly nejasné, některé byly pro členy kroužku nezodpověditelné (např.: „Co si o nás křesťanech myslí nevěřící.“). V materiálech naopak chyběly otázky, které jsou skutečně živé a důležité. (Dialog církve uvnitř i vně, sexualita křesťanů, vztahy mladí-staří atd.) Forma sněmovních kroužků byla příležitostí vyslovit na „církevní půdě“ i to, o čem se moc nemluví, umožnila dialog mezi laiky, částečně i mezi hierarchií a laiky. Bylo by dobré najít nějakou formu pokračování.

 

2. Které hlavní problémy by měla církev řešit?

Církev by měla především řešit nefunkční a současnosti neodpovídající strukturu farností a pastorační koncepci. Měla by se více otevírat mimo „kostelní prostory“. Měla by se snažit více naslouchat a méně „kázat“, zvláště ve vztahu k mladé generaci. Velmi důležité bude, jakým způsobem se bude ubírat výběr kandidátů kněžství a jejich příprava a výchova a jak bude postupovat spolupráce kléru a laiků, včetně jejich zapojení do pastorace.