Oldin č. 3 / 2003

 

Účastníci plenárního sněmu za olomouckou arcidiecézi

Účastníci: P. Mgr. Pavel Stefan
Ing. Jaromír Schneider
Mgr. Bohumila Venclů
Ing. Jitka Zahálková

Náhradníci: Mgr. Štěpán Bekárek
Ing. Antonín Souček
Marcela Řezníčková
(aco)

 

 

Jmenování biskupských vikářů

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval k 1. 2. 2003 biskupským vikářem pro plenární sněm olomouckého děkana P. Františka Hanáčka (1952).
Zároveň potvrdil Mons. Jaroslava Němce (1932) ve funkci biskupského vikáře pro svatořečení kandidátů olomoucké arcidiecéze a P. Ivana Fišara (1946) ve funkci biskupského vikáře pro katechezi, mládež a ministranty.

 

 

Přípravná komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR ukončila svou činnost

Závěrečné zasedání sekretariátu Přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v České republice (ČR) se konalo 20. února v Praze pod vedením předsedy České biskupské konference olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
Sekretariát přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR koordinoval činnost sněmovních kroužků, vydával tématické materiály, shromažďoval statistické údaje a hodnocení situace katolické církve v naší zemi a zpracovával podklady pro vlastní sněmovní předlohy. Předseda plenárního sněmu, pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, poděkoval všem pracovníkům přípravné komise za jejich mnohaletou práci a převzal celou přípravu 1. zasedání plenárního sněmu.
Dalším bodem programu bylo projednávání návrhu personálního obsazení sekretariátu plenárního sněmu.
Kardinál Miloslav Vlk jmenoval olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera místopředsedou 1. zasedání sněmu. Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. Pavel Ambros je zodpovědný za činnost sekretariátu sněmu a za koordinaci jeho jednotlivých sekcí.
Porada se zabývala stanovením rámcových témat, která se budou projednávat na červencovém zasedání. Při jejich určování se bude vycházet z objektivního posouzení situace církve, jak vyplynula ze závažných proudů minulosti, která rozhodujícím způsobem ovlivňují současnost. Přípravy Plenárního sněmu katolické církve v ČR nyní vstupují do své závěrečné fáze.
(čbk)