KT č. 8 ze dne 23. 2. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Můžeme uvést konkrétní příklady, jak média působí na život naší společnosti? Jak může každý z nás ovlivňovat působení médií na společnost? (I. část)

 

* Hodnotíme kladně nejen dílo křesťanských médií, ale i práci křesťanských novinářů pro světská média. Postrádáme sdělovací prostředky, které by vedly věřící k převzetí aktivní role v církvi. Vidíme dnes jako aktuální médium internet, ale chybí nám nějaký katolický (křesťanský) "portál". Klademe důraz na větší investice do médií - zaplatit schopné lidi.

(brněnská diecéze)

 

* Média mají velkou moc. Proto ti, kteří v nich pracují, by měli silně cítit zodpovědnost za to, co vytvářejí. Katolický týdeník hodnotíme kladně s určitými výhradami (chybí nám uveřejňování čtenářských příspěvků). Kladně bez výhrad hodnotíme Teologické texty, Getsemany, AD, Radio Proglas, ale i ve vysílání Radiožurnálu se objevují zajímavé projekty.

Report neodebíráme, nebyli jsme spokojeni, Světlo hodnotíme záporně. Z televizních pořadů se nám líbí Křesťanský magazín. Velkou možnost seznámení se s církví vidíme v internetu, těší nás veliká nabídka knih. Vždycky bude záležet na lidech, kteří v médiích pracují. Odráží se v nich profil celé společnosti.

(královéhradecká diecéze)

 

* Pokud např. v televizi jde pěkný pořad, napsat do redakce kladnou odezvu, pochvalu! Větší aktivita - např. napsat článek do novin.

(českobudějovická diecéze)

 

* Domnívám se, že média především silně ovlivňují život naší společnosti: ne nadarmo se médiím říká sedmá velmoc. Aby i z negativních zpráv, filmů atd. mohl vzniknout pozitivní závěr, je třeba kritické myšlení, kritické hodnocení - to většina lidí nedělá, a tak dochází k manipulaci.

Pozitivně svými pořady působí ČT 2 - vzdělávacími i výchovnými, na rozdíl od televize Nova, která nabízí často pouze komerční pořady.

(litoměřická diecéze)

 

* Zprávy mohou (především v televizi) působit pozitivně i negativně. Pozitivní dopad mají zprávy v případě, že jsou pravdivé, úplné. Podávají nám spoustu podnětů (především jedná- li se o nejrůznější katastrofy), za co se máme modlit. Řada zpráv je ovšem zkreslená. Člověk to nemůže poznat objektivně, protože se mu nabízí pouze srovnání různých stanic a společností, a vybrat to správné pojetí závisí často jen na sympatii a pocitu důvěryhodnosti jednoho ze zdrojů. Rovněž množství převážně negativních zpráv může vést k otupení vůči neštěstí.

(mládež)

 

* Reklamy plní svou funkci, ale často jsou negativním faktorem v lidské společnosti. Reklama vyvíjí na člověka velký tlak a bere mu svobodu rozhodování.

Při sledování seriálů může dojít k situaci, kdy televize začne člověku "plánovat čas". Nutí ho přizpůsobovat své plány televiznímu programu.

Televizní programy všeobecně podporují konzumní způsob života. Člověk si navykne pasivně přijímat hotové programy a zábavu a často potom již není schopen podílet se na vytváření něčeho "nového", vlastního, jakéhokoliv programu či zábavy pro druhé. Může vést ke zpohodlnění a nutí k hektismu.

(mládež)

(soj)