Plenární sněm v naší diecézi (IKD 1/2000)

Na začátku nového roku vás nejprve chceme seznámit se stavem činnosti sněmovních kroužků a obsahem činnosti na tento rok.

Trochu statistiky

V naší diecézi je zaregistrováno 73 sněmovních kroužků. Podle údajů, které o nich máme k dispozici, je do nich zapojeno asi 570 lidí, proběhlo 239 setkání. Dostali jsme celkem 145 zápisů.

Ze 73 registrovaných sněmovních kroužků o 46 z nich je známo, že pracují (to je 63 %) - tyto kroužky uskutečnily v průměru 5 setkání. 40 kroužků posílá zápisy ze svých jednání (87 % z těch, o nichž víme, které se scházejí) - tyto kroužky odeslaly v průměru 3-4 zápisy.

Pan biskup Dominik Duka vyjadřuje poděkování všem, kteří pracují ve sněmovních kroužcích. Jistě jste si všimli, že v novoročním pastýřském listě zmínil, že ve sněmovních kroužcích jednotlivých farností spatřuje naději pro vytvoření farních rad. Jejich potřebnost pan biskup zdůrazňuje a o jejich ustanovení podle nedávno schválených stanov naléhavě žádá.

Pan biskup vyslovil ovšem také myšlenku, že bychom v naší diecézi potřebovali sněmovních kroužků nejméně dvakrát tolik, a vyzývá k zakládání dalších kroužků.

Co nás čeká v tomto roce

Pro letošní rok se připravuje nový materiál pro sněmovní kroužky. Už je předaný k tisku a měl by být k dispozici koncem ledna. Zabývá se tématem "O církvi", které podle koncilové věroučné konstituce "Lumen gentium" a návazných koncilních a pokoncilních dokumentů zpracoval s kolektivem náš diecézní biskup Dominik Duka. Tato oblast je rozpracována do sedmi témat, ke každému je připraven úvodní shrnující text, komentář, tři závazné okruhy a řada námětů pro inspiraci. Výstupy z práce sněmovních kroužků budou už tvořit základ pro první předlohu, kterou bude projednávat vlastní sněmovní proces. Předpokládá se, že obdobným způsobem budou potom zpracovány i další tří okruhy - o Božím zjevení, o liturgii a o církvi v dnešním světě. Všechny sněmovní kroužky - i další zájemce, kteří třeba ještě váhali se založením sněmovního kroužku či aktivní účastí v kroužku - tedy upozorňujeme, že tímto podkladem končí jakési "sněmování nanečisto" a začíná vlastní práce na hlavním sněmovním procesu. Doporučujeme každému, kdo si přeje, aby jeho hlas byl v církvi slyšen, aktivně vstoupit do činnosti sněmovních kroužků.

Setkání animátorů sněmovních kroužků

Další setkání animátorů sněmovních kroužků z naší diecéze se uskuteční v sobotu 12. února 2000 od deseti hodin v budově Nového Adalbertina, tentokrát i za účasti diecézního biskupa Dominika Duky. Prosíme animátory sněmovních kroužků, případně i další aktivní členy kroužků či vážnější zájemce o sněm, aby s termínem počítali ve svém kalendáři. Animátorům kroužků ještě pošleme písemnou pozvánku. Pokud bude materiál pro tento rok k dispozici dříve, zašleme vám jej poštou, abyste se s ním mohli seznámit předem - v opačném případě jej dostanete přímo na setkání.

Chcete se zapojit a nebo vědět víc?

Stále je možné, vhodné a vítané založit nový sněmovní kroužek, vzkřísit ten, který živoří, a nebo vyhledat ve svém okolí fungující kroužek a přidat se k němu. Pokud budete potřebovat podrobnější informace, obraťte se na diecézního moderátora P. Václava Vacka (adresa Václavské náměstí 57, 561 51 Letohrad, telefon 0446 921357) nebo na diecézního sekretáře sněmu Jaromíra Matěnu (adresa Pastorační středisko - sněm, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové, telefon a záznamník 049 5063425, nová e-mailová adresa rl@diecezehk.cz). Bývám tu k zastižení jen částečně, ale když najdu váš vzkaz na záznamníku nebo elektronickou zprávu, rád se vám ozvu.

Informace o sněmovním dění můžete najít také v pravidelné rubrice, která vychází už rok v IKD. Máte-li možnost přístupu na internet, doporučuji naši diecézní internetovou stránku www.gybon.cz/~snem_hk. Na ní můžete najít aktuální přehled sněmovních kroužků, podklady a dokumenty pro jejich činnost a také souhrn podnětů z jejich zápisů či postřehy animátorů a zapisovatelů kroužků.

Jaromír Matěna