Jubilejní sněmování

 

Milované spolusestry, drahé animátorky,

 

je mi milou příležitostí, že Vám mohu poděkovat za Váš zájem a účast na přípravných pracích na Plenární sněm naší místní církve. Děkuji zvláště těm sestrám, které se za sněm věrně modlí a obětují všechny bolesti a těžkosti stáří.

Statistika analýzy zápisů sněmovních kroužků jasně ukazuje Váš velký podíl na nich. Pro nedostatek místa Vám analýzu dám do oběžníku. Všechna setkání na sněmovních kroužcích s Kristem uprostřed řeholní komunity či s těmi, s kterými spolupracujete ve škole, v nemocnicích či v sociálních službách, Vám dávají příležitost a vy ji využíváte a vyslovujete se jako sestry ženy v církvi. Z každého Vašeho zápisu je možné rozpoznávat, co říká Duch církevním obcím.

Ani jeden zápis není ztracen. Vše slouží k obnově církve, k vytvoření předloh k vlastnímu sněmovnímu jednání i do diecézních synod.

Proto prosím, neochabujte! Pro příští rok jsou už připravena témata: Církev a svět z konstituce II. vatikánského koncilu Gaudium et spes.

Radost a naději v Kristu ať Vás naplňuje novým elánem v závěru jubilejního roku i v roce 2001.

 

Vaše SM Milada Kopecká OSF