Farní listy od sv. Antonína, roč. 9, č. 2

 

ZE SNĚMOVNÍHO KROUŽKU

 

Již čtvrté setkání sněmovního kroužku, tentokrát na téma "Evropa má židovsko-křesťanské základy. Myslíte si, že bez zájmu přihlížíme tomu, jak ji, mnohdy za podpory i církevních představených, ovládá islám?", proběhlo ve farních místnostech 20. ledna tohoto roku. V mnohdy velmi emotivní diskusi zazněla celá řada názorů a hlavně obav, které plynuly nejvíce ze špatných zkušeností ze šíření islámu po světě hlavně v Africe a některých částech Evropy a Asie. Myslím si, že diskuse byla místy velice zajímavá a kdo přišel, nemusel odejít zklamán. Na ukázku jsem opět vybral několik myšlenek, které zde zazněly:

·        Je třeba udělat vše proto, aby si člověk za každou cenu udržel svou víru.

·        Tolerance k druhému je samozřejmá, ale člověk nesmí být naivní.

·        K zajištění bezpečnosti a k informacím o možném nebezpečí by měla dopomoci nejen církev, ale i stát.

·        Je třeba vidět v každém bratra, ale nesmíme se dostat do situace Ábela.

·        Je nutné vzdělávat se ve víře, aby naše víra měla pevný základ.

·        Aby člověk mohl milovat odlišnost, musí být pevně zakotven ve svém.

·        Vzhledem k důsledkům šíření islámu ve světě je třeba zabraňovat a nepodporovat rozšiřování islámu do Evropy.

Tím bych toto zajímavé téma ukončil, a nyní bych Vás chtěl pozvat na další setkání našeho farního sněmovního kroužku, které se uskuteční tradičně ve farních místnostech opět třetí čtvrtek v měsíci, tentokrát tedy 17. února 2000 od 19.00 hod. Téma bude "Jestliže je každý v církvi jiným údem, tedy má jiné vlastnosti a jiné úkoly, jak vytvořit v církvi jednotu? Na čem může spočívat, z čeho může růst?" Těším se na setkání s Vámi a prosím, neustávejte v modlitbách za dar plenárního sněmu katolické církve v naší vlasti i za náš farní sněmovní kroužek.

Josef Staněk