Farní listy od sv. Antonína, roč. 9, č. 3

 

ZE SNĚMOVNÍHO KROUŽKU

 

Při našem dalším setkání sněmovního kroužku se diskutovalo na téma "Jestliže je každý v církvi jiným údem, tedy má jiné vlastnosti a jiné úkoly, jak vytvořit v církvi jednotu? Na čem může spočívat a z čeho růst? Opět na ukázku několik myšlenek, které zde zazněly:

·        Člověk musí jednotu hledat, ne pasivně čekat.

·        Jednotu je třeba stavět na lásce.

·        Jednota musí být dána, tu si lidé nevytvoří. Je dána učením církve.

·        Biskupové by měli na veřejnosti vystupovat uvážlivěji, aby to nelámalo jednotu věřících.

·        Čím blíže mají lidé k Bohu, tím blíže mají k sobě navzájem.

·        Je třeba hledat to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje.

·        Zamysleme se každý sám nad sebou, čím mohu k jednotě přispět.

·        Musíme naslouchat názorům druhých a být k ním tolerantní.

Další naše setkání se uskuteční opět třetí čtvrtek v měsíci, tentokrát tedy 16. 3. 2000 od 19.00 hod. a bude na téma: "Pro nás je církev Boží lid; pro mnohé zvenčí je to organizace, jejíž moci se bojí, pro jiné spolek na úrovni turistického spolku, pro jiné zas zastaralá položka z historie. Jaký ale má existence církve ve světě smysl? Co znamená pro okolní svět? Všechny srdečně na setkání zvu.

Josef Staněk