Setkání animátorů sněmovních kroužků

 

Animátoři sněmovních kroužků se scházejí dvakrát až třikrát za rok. V sobotu 19. února se konalo jejich setkání na dvou místech v naší diecézi - ve Vratislavicích u Liberce a v Lounech. Jeho účelem je předávat informace o průběhu sněmu jak z centra, z přípravné pastorální komise sněmu přes moderátora k animátorům, tak i opačně, aby centrum bylo informováno, co se děje v jednotlivých sněmovních kroužcích.

V uplynulém roce byly v kroužcích zpracovávány materiály, které měly především formovat a učit pracovat s textem a také aby se členové sněmovních kroužků seznámili s materiály II. vatikánského koncilu. Pro tento rok je vydán nový, zcela konkrétní materiál s otázkami týkajícími se církve, jejího působení ve farnostech, toho, jak by měl vypadat životní postoj laika i kněze. S obsahem tohoto materiálu byli animátoři seznámeni právě na tomto setkání. Otázek je v materiálu více než 250, je možné si z nich vybírat a je to příležitost dát naší církvi odpověď na to, jak vypadá církev v litoměřické diecézi.

Je škoda, že kroužků je jen třicet, protože obraz vzniklý z jejich práce nebude takový, jaký je skutečný stav. Je tu příležitost, aby ve farnostech, kde je o to zájem, vznikly další sněmovní kroužky. Mohou vznikat jak ze společenství, která již existují, tak jako nová aktivita.

Velice se těším na další spolupráci se všemi animátory, zvláště nově vzniklých sněmovních kroužků.

jáhen Václav Vaněk