Setkání animátorů sněmovních kroužků

Setkání animátorů a animátorek sněmovních kroužků pražské arcidiecéze se uskuteční v sobotu 12. ledna 2002 od 9,30 hod. na Pražském arcibiskupství, Hradčanské náměstí 16.

Opět si upřesníme organizační náležitosti spojené se zasíláním zápisů a odneseme si nový pracovní materiál. Ten pro příští rok vychází z Věroučné konstituce o Božím zjevení a obsahuje tyto části:

 

A. "Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu"

I.   Boží sdílení; společenství s Bohem

II. Zásady správného používání Bible v životě církve

III.    Návod k jednání

B. "Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci."

IV.    Formy a cesty, jak se setkávat s Božím slovem v Bibli

V. Metody a oblasti přímého přístupu k Bibli

 

I když v tomto novém materiálu dochází k jisté změně struktury a jinému členění otázek a bude třeba se tedy se změnami dobře seznámit, předpokládám, že hlavním cílem našeho setkání bude vzájemné povzbuzení k vytrvalosti, abychom všichni dostáli původnímu záměru a naplnili i poslední rok přípravné sněmovní debaty ve farnostech.

Připomínám, že je již stanoven termín zahájení vlastního zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR, a to na červenec 2003 na Velehradě, ke kterému směřuje naše celkem čtyřleté úsilí a práce ve sněmovních kroužcích.

To je z mé strany zatím všechno, těším se na setkání s vámi a přeji hojnost požehnání a radosti.