Co také zaznělo ve sněmovních kroužcích

 

Jak by se měla podle vašeho mínění starat církevní obec o svého faráře a jáhna? Jak by se měla diecéze starat o svého biskupa? Jak by se měla diecéze starat o staré a nemohoucí kněze a biskupy (nemají rodinu)? Co byste pro ně mohli udělat vy?

* Ve farnosti, kde fungují zdravé vztahy, problém péče o staré a nemohoucí kněze není. Je to jako v hezké rodině, kde se nemusí nějak moc zdůrazňovat, co má kdo dělat. A nemohoucí jsou pak darem pro ty kolem a vůbec nemusí trpět pocitem, že jsou na obtíž. (ostravsko-opavská diecéze)

 

* Kněz by měl mít průměrnou životní úroveň farnosti, ve které působí. Farnost by měla tuto úroveň zajistit. (litoměřická diecéze)

 

* Mělo by se spojit několik farností dohromady. Vznikla by větší skupina kněží, v níž by byli staří i mladí, měli by společné zázemí a lepší možnost postarat se o své potřebné spolubratry. V diecézích by měl být k tomuto účelu vytvořen fond. Další variantou je založit v každé diecézi zvláštní dům s pečovatelskou službou. (litoměřická diecéze)

 

* Je dobré udržovat s knězem či jáhnem kontakty nad rámec návštěvy mše svaté - pozvat jej do rodiny, na oběd, navštívit jej. S biskupem nelze udržovat takto časté a blízké kontakty, ale je třeba mu vyjadřovat podporu a stát za ním.

O staré a nemohoucí kněze je nejlépe postaráno v řeholních domech. Farníci by na ně však neměli zapomenout a měli by je přicházet navštěvovat, přinést jim drobnost pro radost či s nimi jít na procházku. (královéhradecká diecéze)

 

Soutěžní anketa o 80 knížek

 

Otázka č. 4:

Co se vám ve vaší farnosti líbí, s čím naopak nejste spokojeni?