SNĚMOVNÍ  KROUŽKY

Rodina - její úloha v církvi a společnosti

• Rodina je základní buňkou jak církve, tak i lidské společnosti. Na jaké mravní úrovni jsou rodiny, na takové úrovni je po lidské stránce církev a lidská společnost.
• Rodinné společenství se musí denně budovat a stavět na víře, že sám Kristus toto rodinné společenství utvořil a žije uprostřed rodiny.
• Základem rodinného života a jeho důstojného vyzařování do okolí je manželská věrnost, správná výchova dětí, založená na víře v Boha. Manželé si mají uvědomit, že sám Bůh je původcem jejich manželského a rodinného života.
• Je dobré, když se rodiny neuzavírají, ale zúčastňují se různých aktivit, setkání rodin a předávají si své zkušenosti. Z rodin má vyzařovat pokoj a láska Boží.
• Křesťanská rodina by se měla podle možností zapojit do života do farnosti, protože patří do velké farní rodiny.
• Každá rodina by se měla postarat o důstojné zaopatření starých a nemocných členů rodiny.
• Velké nebezpečí pro výchovu dětí jsou televize, počítačové hry a špatná literatura.
Ze zápisu z jednání sněmovního kroužku v Kroměříži