Setkání moderátorů sněmovních kroužků

            Nejprve bych vám chtěl několika řádky přiblížit pravidelné zasedání Pastorální sekce přípravné komise plenárního sněmu, kterému předsedal Mons.Václav Malý. S výjimkou opavsko-ostravské diecéze, kde zaznamenávají růst počtu kroužků a diecéze českobudějovické a brněnské, kde se daří udržovat nedávno dosaženou úroveň počtu kroužků, ve všech ostatních diecézích a oblastech je zaznamenáván pokles aktivity a únava z příliš dlouho trvajícího procesu práce ve sněmovních kroužcích a zasílání zápisů. I naší diecézi se nevyhnul tento trend, loni posílalo zápisy kroužků 59, letos už jen 29. Já osobně doufám, že tento počet už příliš klesat nebude, protože se zřejmě jedná o kroužky, pro které je sněmovní setkávání stále ještě přínosem, potěšením a oživením farního života, nikoli nezáživnou a smysl ztrácející povinností navíc. Děkuji všem vám nadšeným a zapáleným, kteří svým přístupem čelíte únavě a osvědčujete vytrvalost.

Pro příští rok je připraven materiál o Bibli, příprava materiálu o liturgii se zdržela a zdá se, že se k nám dostane až v průběhu příštího roku. Je již pevně stanoveno datum a místo prvního zasedání plenárního sněmu, a to sice na Velehradě v červenci roku 2003.

            Také já jsem za těch pět let prožil řadu okamžiků zklamání, smutku, únavy a skepse. (A do závorky, pro těch pár nejbližších, kteří byli u toho a kterým to nemohu zapřít, občas i toho hněvu a rozčilování.) Přesto jsem odhodlán vytrvat. Také chci znovu oživit náš sněmovní kroužek, který tak nějak do vytracena..., asi si to umíte představit. Také nás skoro nikdo vlastně nepovzbudil a nezajímal se o nás, odstěhoval se nám jeden manželský pár (čtvrtina kroužku), rodily se a dospívaly děti, přicházely starosti, nemoci, měnily se okolnosti, faráři, kaplani. Vedle touhy poslat ještě pár našich názorů sněmu si víc a víc uvědomuji, jak důležitá bude společná modlitba za naše biskupy a všechny účastníky jednotlivých zasedání sněmu. Stále platí, že jsme na začátku nového století a tisíciletí, stále platí, že si musíme vyprošovat navzájem otevřenost pro Boží vedení, ať už pro sebe a pro nás, v naší farnosti, tak také pro naše biskupy, kteří nesou odpovědnost za nasměrování církve v příštích letech. Proto prosím, najděme ještě pár zajímavých témat v předložených materiálech, nebo se dohodněme na vlastním tématu, pošleme ještě pár zápisů. A hlavně, modleme se, prosme o Ducha svatého, o moudrost, odvahu a vytrvalost, připravme duchovní půdu a hojnost milostí pro účastníky sněmu. Abychom jednou mohli vzpomínat a říct, byl jsem a byli jsme u toho, řekli jsme k tomu své (tohle platí už teď), vydrželi jsme až do konce, i když to bylo těžké (to ještě musíme zvládnout).

            Ještě jednou veliké poděkování vám všem, kteří jste vytrvali až do těchto dní a jste odhodlaní pokračovat. Ale děkuji i všem vám, kterým se už nepodařilo udržet kroužek pohromadě a prožili jste tak lítost a smutek z nenaplněných očekávání. Nebylo to zbytečné, i tohle je velmi důležitá zpráva a informace. I kdyby to byl jediný zaslaný zápis, jediná myšlenka či postřeh, mají svůj význam. Děkuji i těm, kteří jste se kdysi zaregistrovali a chtěli jste mít vlastní kroužek, ale nějak to nešlo. I vaše tehdejší rozhodnutí a snaha mají své místo a význam v celku příprav sněmu a stanou se důležitou součástí sněmovních reflexí. Také na vás se obracím s prosbou o modlitební účast a podporu - a pozdravujte u vás a vyřiďte prosím moji prosbu a poděkování.

            Už teď se moc těším na setkání s vámi animátory a animátorkami sněmovních kroužků naší diecéze někdy na přelomu roku. Pokaždé to pro mne bylo krásné, zajímavé a obohacující a vím, že i tentokrát tomu nebude jinak. Doufám, že si každý z vás o prázdninách odpočinul a načerpal sílu do nového školního roku. Přeji vám všem radost a hojnost požehnání a milostí.

 

Jiří Černý