AD č. 7-8, 4. 7. 2001

 

Oprava data sněmu

V minulém čísle AD došlo v úvodu k Anketě k mylnému uvedení data, které bylo Českou biskupskou konferencí stanoveno jako den zahájení Sněmu české katolické církve. Za toto nedopatření se omlouváme. Správné datum začátku sněmu je o rok pozdější, tedy 5. července 2003.

redakce AD

 

Je sněm bržděn shora, či zdola?

(Anketa AD 6/2001)

Důvod vyhlášení konání církevního sněmu je myslím zřejmý - i biskupové si uvědomili, že něco v církvi není v pořádku. Prozatím se však zdá, že cestu k nápravě nezvolili nejlepší. Vyhlásili akci, která podle mě již od počátku zaváněla neúspěchem, protože:

1.      Biskupové přesně neurčili, k čemu výsledky sněmování budou sloužit, ba naopak hned od počátku deklarovali, že konečné slovo při formulaci závěrů bude to jejich. Podle statistik v některých diecézích nefungují žádné sněmovní kroužky. Proč? je to bržděno nezájmem zdola, nebo seshora?

2.      Mezi klérem a laiky je dost velká bariéra, požadavky laiků jsou již předem brány s rezervou. (Jestliže je vůbec někdo bere na vědomí). Když někdo otevře diskusi a odchýlí se od oficiálních doktrín, okamžitě dostává nálepku modernista, liberál, odpadlík. Těžko se diskutuje, když se hned dovíte, jak pravda musí vypadat.

3.      Laici musejí cítit, že o jejich aktivity ani příliš nikdo nestojí, vždyť známe z většiny svých farností, že se kněží většinou chtějí o všechno starat sami  a nenechají si do ničeho mluvit.

4.      Sněm nebyl připravený, připravené sněmovní materiály by byly vhodné možná tak pro studenty teologie k učeným disputacím. Výsledek: pracujících sněmovních kroužků je čím dál méně.

Za témata pro snem považuji:

formalismus v církvi, vliv laiků.na obsazení farnosti, vize ekonomického fungování církve, způsoby evangelizace mezi pohany, vztahy uvnitř našich společenství, způsob života našich rodin, rozvedení v církvi... Co s tím? Vyřeší se to zkoumáním dokumentu Tertio milenio adveniente?

Dušan Kudlík, Jaroslavice