Jak to vidí v českobudějovické diecézi                      

 

Z diecézních novin Setkání -Aktuality

Výběr z názorů sněmovních kroužků českobudějovické diecéze na téma "SPOLEČENSTVÍ"

Nový sekretář sněmu v naší diecézi je již vybrán a jakmile to bude možné, bude vám na této straně představen a ujme se i náplně této rubriky. Dnes vám po dohodě s diecézním moderátorem sněmu P. Václavem Vackem nabízíme zpracování jedné ze sněmovních otázek v českobudějovické diecézi. V závorkách je uveden počet odpovědí podobného typu.
Otázka vymezující téma zní: Co je obecně třeba, aby se určitá skupina stala skutečným společenstvím?

Znáte ve světě kolem sebe skupiny lidí, které byste označili pojmem společenství? Znáte takové skupiny lidí v církvi? Jaké jsou jejich charakteristické společné rysy?
ano (5)
ne (1)
scházení, modlitba, vzdělávání (3)
láska, osobní vztahy (3)
otevřenost (1)
společný cíl (1)

Je třeba si navzájem pomáhat? V duchovní oblasti nebo i v každodenním životě? Ve kterých oblastech? Mají se o pomoc postarat jednotlivci nebo společenství jako celek?
v každodenním životě (7)
nabízet pomoc, ne vnucovat (4)
pomoc i ven (3)

Je potřebným prvkem společenství vědomí spoluzodpovědnosti za osudy druhých?
ano (6)
zachovat svobodu jednotlivce (1)
hlavně v duchovní oblasti (1)

Je důležité, aby členové společenství vyznávali stejné hodnoty?
základní hodnoty stejné (5)
stejný cíl (3)
ne, uznat, ale tolerovat (3)
ne uniformita (1)

Mohou ve společenství nastat konflikty? Pokud ano, jak je řešit?
řešené konflikty prospějí (5)
nazvat chyby a odpustit (3)
rozumem a modlitbou (2)

Jaký význam hraje ve společenství odpuštění?
nutné (6)
jde o přijetí (1)

Mělo by společenství brát ohled na lidi v menšině a na okraji? V případě, že ano, do jaké míry?
aby cítili, že jsou přijímáni (2)
hledat důvod, proč jsou v menšině (1)
pozvat je, ale nenechat si rozbít program (1)

Mohou tvořit jedno společenství chudí a bohatí? Pokud ano: Jaké vztahy by v něm měly být?
ano (6)
cítit solidaritu (1)
málo styčných bodů (1)
kněží bohatnou (1)

Patří k podstatě společenství také to, že má svého vůdce? Pokud ano: Jaký je vztah mezi jím a společenstvím? Jde o přirozenou autoritu nebo plyne z oficiálního pověření?
vůdce by měl mít přirozenou autoritu i pokoru (7)
ve vedení několik lidí (2)
ne vůdce, ale koordinátor (1)